Bewonersvereniging “De Kieviet" behartigt de bewonersbelangen van Park de Kieviet en Kievietsduin en bevordert het onderling contact.

  

Wat doet de vereniging?

1. Intensief overleg met de gemeente: 
  • Op het gebied van verkeer, bijvoorbeeld de inrichting van de 30 km zone.

  • Over het onderhoud van het openbaar groen (signalering van gebrek aan onderhoud, meedenken over het onderhoud van het Wilhelminaplein met vrijwilligers)

  • Bijwonen van de klimaattafel sessies i.v.m. de Lokale Energie Transitie (LES)

2. Introductie van snelle alarmopvolging en gerichte surveillance door Gloseco.

3. Organisatie van evenementen, excursies, bridgedrives, buurtborrels en andere gelegenheden waar buurtgenoten elkaar in een plezierige sfeer 
    kunnen ontmoeten

4. Een aanspreekpunt te bieden voor individuele suggesties en klachten

Lid worden? Vragen? Klik hier 
Vraag de warmtecamera van Buurkracht op bezoek!


We stoken weer aardig deze dagen… en toch willen we allemaal zo efficiënt mogelijk met energie omgaan. De verwarming een graadje lager en een warme trui aan levert al een flinke CO2- en kostenbesparing op. Maar er kan meer...

De 4 buurtteams in Wassenaar hebben de komende weken een warmtecamera van Buurkracht te leen en komen graag bij u langs!

Wilt u weten waar de warmtelekken in uw huis zitten? Meten is weten! We maken graag wat foto’s van uw huis. Dit doen wij aan de buitenkant van uw woning, met een infraroodcamera. Op de beelden kunt u zien waar de meeste warmte het huis verlaat.

Daarna kunt u natuurlijk zelf aan de slag. De voucher van 70 euro van de gemeente heeft u misschien nog liggen om daarvoor te gebruiken. Met uw energierekening in de hand en een avondje online in gesprek met 6 buurtgenoten en een gespreksleider bij een (gratis) online Energyparty, heeft u zowel in (warmte)beeld als in cijfers te pakken waar u het beste kunt beginnen. Zo heeft u direct een heel concreet plan- en goede voornemens om het jaar mee te starten.

Wat doen wij:
• Wij zorgen voor de warmtecamera – en maken gedurende de lockdown foto’s van de buitenkant van het huis. Het is wel fijn als u die avond naar buiten kan komen en wij u kunnen spreken op 1,5 meter afstand.
• Na afloop mailen we u de warmte foto’s van uw huis.

Wat doet u zelf:
• U woont in Park de Kieviet? Dan kunt u tot 20 januari een consult aanvragen. Dit kan per mail bij Edward Verschoor (edward.verschoor@parkdekieviet.nl). Maak een afspraak en vraag tenminste 2 buren om ook mee te doen. Dat is efficiënt voor ons, want we willen graag zo veel mogelijk huishoudens op een avond helpen en zo spreekt u de buren ook weer eens.
• Zet de verwarming een vier uur voordat we komen op 20 graden en zet door het hele huis de radiatoren open.

Wij komen op afspraak bij u langs in de week van 24 - 29 januari.

Met vriendelijke groeten,

Duurzaamheidscommisie Park de Kieviet.

Edward Verschoor, Madeleine Weekers en Rick van der Plas


Kijk voor bovenstaande informatie ook op de Buurkracht website
Ophalen boekje Een eeuw Park de Kieviet


We hebben voor u 2 dagen beschikbaar gesteld om het boekje op te halen: 

Zaterdag 12 december tussen 16:00 - 18:00 bij Frans Willem Hogewind - Koninginneweg 6


Zondag 13 december tussen 16:00 - 18:00 bij Nathalie Schilt - Vijverweg 7A


Graag gepast betalen. 

Indien bovenstaande data u niet uitkomt, kunt u een email sturen naar Nathalie Schilt om een afspraak te maken voor een andere dag.

nathalie.schilt@parkdekieviet


Herdruk boekje Een eeuw Park de Kieviet is gereed!


Beste bewoners!

We leven nog steeds in onwerkelijke tijden en proberen er met z’n allen toch -op afstand- iets van te maken. Met de wijze waarop wij hier in onze prachtige wijk mogen wonen, weten wij ons zeer bevoorrecht en daar zijn we ook dankbaar voor.

Het is met het allergrootste genoegen dat wij, als bestuur van Bewonersvereniging Park de Kieviet, u namens Anneke Huitink en Lex Staal, de grote creatoren achter het project, mogen melden dat de herdruk van het prachtige boekje ‘Een eeuw Park de Kieviet, 1910-2010’ gereed is en zelfs op het moment dat u dit leest al bij boekhandel De Kler te koop voor 15 euro.

Dit boekje is destijds door een aantal van onze bewoners samengesteld met zelf geschreven teksten, research en foto’s van álle huizen in de wijk. Naast de fotografische weergave en korte beschrijving van de huizen, zijn er hoofdstukken over de ontstaansgeschiedenis van de wijk, over het wonen in de Kieviet, de ‘lokvinken’, de Rijks- en Gemeentemonumenten en over een aantal belangrijke architecten.

En het is prachtig geworden, nauwelijks van de originele eerste uitgave te onderscheiden, dankzij de tomeloze inzet van Anneke en Lex!

Een aantal van u heeft eerder al aangegeven voor het nieuwe boekje belangstelling te hebben, en verder is het voor een ieder, die lid is van onze vereniging, mogelijk een exemplaar te kopen voor de ‘vriendenprijs’ van 10 euro.

Wat betreft de logistiek zullen zeer binnenkort op onze site, Park de Kieviet, twee afgifte adressen worden bekend gemaakt, waar op een tweetal data het boekje tegen contante betaling kan worden opgehaald. Uw naam en adres zullen dan worden genoteerd ten dienste van onze administratie.

Graag wensen wij u heel veel leesplezier en nu alvast gezellige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond Nieuw Jaar!


Frans Willem Hogewind, voorzitter
Nathalie Schilt, secretaris
Annemarie Scheepbouwer, penningmeester
Martha Hartong van Ark, activiteiten
Saskia Kettler, verkeer
Oprichting van de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC)  

 
 

Beste buurtgenoten,

Begin deze maand is de Wassenaarse Energie Coöperatie opgericht. Het doel is gezamenlijk rendabele investeringen in zonne-energie centrales te doen op grote daken in het dorp en omgeving.

Afgelopen maandagavond is een kick-off met de gemeente geweest voor dak eigenaren, deze bijeenkomst is terug te zien op de video:

YouTube-video

Ons aandeel van de bijeenkomst is te zien vanaf 40.30 minuten. Deze week staan we ook in de Wassenaarse krant op pagina 21.

Als bestuur van de WEC zijn wij ervan overtuigd dat een professionele aanpak de energietransitie versnelt. Niets doen is voor ons geen optie. Maar daar hebben wel uw hulp bij nodig.....

We werven nu leden die op termijn bereid zijn € 500-€ 5.000 euro te investeren. De terugverdientijd is 8-10 jaar en  > 6% rendement, de Nederlandse staat zal de komende 15 jaar zekerheid bieden met subsidies. Waar vind je dat nog?

Het zou mooi zijn om u als toekomstig lid te mogen verwelkomen. Kijk op onze website en meld je aan! Dan houden we u op de hoogte van onze eerste projecten en u kan hier meer informatie vinden: www.wec-duurzaam.nl

We zijn bezig inmiddels volop bezig met het dak van de Amerikaanse school (ASH). Dat is een prachtig dak voor zonnepanelen, als we voldoende leden vinden (60-100) kunnen we aan de slag met ons eerste dak en kan er geïnvesteerd worden door de leden.

Tot snel bij de WEC!

Met vriendelijke groet, het bestuur van de WEC.

Daniël van Dongen,Gerke Henkes en Edward Verschoor


Van links naar rechts: Gerke Henkes, Edward Verschoor en Daniël van Dongen Er is een nieuw lokaal fonds voor en door Wassenaarders: Fonds Wassenaar 

https://www.fondswassenaar.nl/


Het bestuur van Fonds Wassenaar bestaat uit een groep Wassenaarders met een groot netwerk en veel ervaring in de goede doelen sector. Zij hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om een efficiënte en toegankelijke organisatie neer te zetten. Met een financiële bijdrage en/of advies willen zij lokale projecten ondersteunen, verbinden en versterken. Stichtingen en verenigingen, maar ook groepen inwoners zonder rechtsvorm, kunnen bij Fonds Wassenaar een aanvraag indienen.

Fonds Wassenaar stelt bloembollen voor alle inwoners van Wassenaar beschikbaar.

Op zaterdag 28 november, kunnen de bewoners van de Kieviet tussen 10-11 uur een zakje bloembollen ophalen op het Wilhelminaplein. Neem ook gerust een zakje mee voor uw buren. Het bestuur van de buurtvereniging deelt deze dan namens het fonds uit. Dit kan geheel volgens de richtlijnen RIVM, Corona.

Het is de bedoeling dat de bloembollen, samen met een buur, geplant worden in kale boomspiegels of op andere plaatsen waar de bollen goed tot hun recht komen. Let aub op om ze niet in bijvoorbeeld grasperken te planten wat gemaaid wordt. Zo fleurt de wijk op en is er aanleiding voor een praatje met de buren.

Namens Fonds Wassenaar en de buurtvereniging De Kieviet zien we u graag zaterdag 28 november, tussen 10-11 uur, bij het Wilhelminaplantsoen.

Halloween in de Kieviet!Gelukkig was het dit jaar mogelijk om Halloween in de Kieviet te vieren! 
Vanwege de Corona maatregelen werd de jaarlijkse griezelavond in een ander (verkleed)jasje gestoken. 

Het werd een bijzondere en geslaagde Halloween!


Dit jaar kwam er een klein groepje "snoep uitdelers" langs bij een aantal huizen in de wijk, waar de deur werd opengedaan door kleine kinderen die vaak prachtig verkleed waren. 

Natuurlijk vonden ze het bijzondere bezoek aan de deur een beetje spannend, maar vooral waren de kinderen onder de indruk van de outfits van de Halloween'ers en hun snoepgoed! Hoe dat eruit zag, is hier te zien..

    

    

    

    

        Uitstel van de ALV en alle andere activiteiten van de Bewonersvereniging

Allereerst hoopt uw bestuur dat u en uw geliefden in goede gezondheid verkeren.Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn: wij wensen ieder een voorspoedig herstel.Een bezoekje aan onze fraaie website (www.parkdekieviet.nl) levert het beeld op van een leven zonder virus, maar helaas, het zal u duidelijk zijn dat ook wij niet ontkomen aan annulering van alle geplande activiteiten, vooralsnog tot 1 juni aanstaande. Dat geldt ook voor de Algemene Leden Vergadering, gepland op 19 mei (dus niet op 18 mei, zoals abusievelijk op de website staat) in Auberge De Kieviet, deze houdt u van ons tegoed.
Zodra duidelijk is wanneer wij weer met z’n allen bij elkaar mogen komen, ontvangt u van ons een nieuwe uitnodiging.
Inmiddels heeft uw bestuur de eerste telefonische vergadering erop zitten en ik kan u vertellen: wij laten ons niet kisten, mooie plannen en voornemens staan klaar om aan u gepresenteerd te worden.
Onze burgemeester Leendert de Lange wijst ons allen in zijn boodschap in De Wassenaarse Krant van 18 maart op de noodzaak te zorgen voor elkaar en voor onze kwetsbare medebewoners: “Kijk naar elkaar om: wat vaker bellen kan een wereld van verschil zijn voor bijvoorbeeld ouderen.”
Graag willen wij aan die oproep meewerken: aarzel niet contact met een van ons op te nemen, wanneer u een hulpvraag heeft of voor een ander onze aandacht wil vragen. Met de gemeente kunt u communiceren via www.wassenaar.nl . Alle actualiteiten op gemeentelijk niveau kunt u daar vinden.
Wij staan in nauw contact met onze wijkmanager, Berty Koemans, die ook aanwezig was bij het bezoek van de burgemeester aan onze wijk, in december vorig jaar.
Graag wensen wij u het allerbeste toe en hopen intens op een spoedig weerzien in goede gezondheid.


Hartelijke groet, namens het bestuur,

Frans Willem Hogewind


De online burenbijeenkomst van afgelopen woensdag 8 juli terugkijken?

Tijdens de burenbijeenkomst hebben vertegenwoordigers van de buurtteams het selectieproces, keuzes en criteria verder toegelicht. Leverancier Freek van Os was aanwezig om het zonnepanelenaanbod te presenteren en er werden vragen van ‘aanwezigen’ beantwoord. De burenbijeenkomst is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=99lNZa_Jx0Q&feature=youtu.


Zonnepanelen in de Kieviet


Het was reeds aangekondigd in de nieuwsbrief: buurkrachtteam de Kieviet gaat onze buurkracht gebruiken voor een zonnepanelenaanbod voor de buurt. Het goede nieuws is dat het offertetraject is afgerond en we u straks een mooi aanbod kunnen presenteren. Op 8 juli om 19.45 uur organiseren wij een online bijeenkomst om de uitkomst van het offertetraject van het zonnepanelenproject toe te lichten en een leverancier te introduceren.

De online bijeenkomst kan u volgen via deze link: http://www.twitch.tv/buurkracht


Heeft u zich nog niet aangemeld? Klik dan op deze link: https://activiteiten.buurkracht.nl/EB54F479-49A3-45AE-BED3-7B975E16C582 
en klik op de button onderaan: ‘ik doe mee’.


 U kunt ons ook mailen via:  zonnepanelen@parkdekieviet.nl

In het najaar gaan we de slag met de volgende stap: isoleren van woningen. Dus zorg dat u op de hoogte blijft van onze activiteiten!


Buurkracht is een onafhankelijk maatschappelijk initiatief dat zich inzet om zoveel mogelijk buren bij elkaar te brengen en wordt ondersteund door de gemeente Wassenaar en bewonersvereniging de Kieviet. Samen maken we de Kieviet duurzaam!

Energieke groet, van uw buurtgenoten!

Madeleine Weekers, Rick van der Plas en Edward Verschoor
Samen slim rijden in Wassenaar: sinds 28 februari binnen de gemeentegrenzen!

Staat u tweede auto ook zo vaak stil? Deel dan een auto met ons!

Een hele fijne Nissan Leaf E+. Onze eerste deelauto staat nu geparkeerd aan de laadpaal bij de Warenar. De benzineauto van Willemijn is al verkocht en staat niet meer in het centrum geparkeerd. Susanne hoeft geen tweede auto aan te schaffen. Willemien en Marcel fietsen naar het werk en hebben deze auto alleen af en toe nodig voor gezinsritjes. En Menno gebruikt de auto juist voor werk, als het werk zich niet in het buitenland bevindt. Geen van deze pioniers heeft deze auto elke dag nodig- dus dat maakt delen zo aantrekkelijk! Wat rijdt dit lekker- en fossielvrij! Dit is de deeleconomie in optima forma!Voor meer informatie kijk op: samen slim rijden!

Klik hier voor de flyer: tarieven deelautoGezellige nieuwjaarsreceptie in Auberge de Kieviet 

Op het hoogtepunt van de receptie waren en ruim 50 buurtgenoten aanwezig. Met dank aan de activiteitencommissie voor de organisatie!

Kijk voor meer foto's op de pagina activiteiten.

Bezoek van de burgemeester aan de Kieviet

Vrijdagochtend 6 december vond een ontmoeting plaats van het bestuur van de Bewonersvereniging 'Park de Kieviet' met burgemeester Leendert de Lange en twee van zijn medewerkers.
Aan de hand van de website werden alle aspecten van de vereniging verwoord door de betreffende bestuursleden:de interessante ontstaansgeschiedenis van de wijk (ontwerp van Johannes Mutters jr. 1910), de Groencommissie, die in 2016 het boekje 'Park de Kieviet, groene schatten' publiceerde en recent de Groene Pauw ontving als waardering voor de algehele renovatie van het Wilhelminaplantsoen. Duurzaamheidscommissie (Klimaattafel, TransVisieWarmte, Buurkracht), Activiteitencommissie (o.a. zomerborrel, Halloween, Paasviering voor(klein)kinderen) en als laatste de Kunstcommissie (doel: een kunstobject in het Wilhelminaplantsoen).


De burgemeester benadrukte op zijn beurt het belang van burgerparticipatie en sprak zijn waardering uit voor de inzet van de wijkvereniging op zoveel fronten.
Tenslotte ontving hij uit handen van de voorzitter het bij het 10-jarig bestaan van de Bewonersvereniging uitgegeven boekje 'Een eeuw Park de Kieviet, 1910-2010' en een potje honing van één van de imkers uit de wijk.

Vervolgens vond een fietstourtje plaats langs enkele 'wijkprioriteiten': Sophialaan (gevaarlijke verkeerssituatie), het al 11 jaar in aanbouw zijnde pand aan de Koninginneweg en tenslotte de parel van de wijk: het WilhelminaplantsoenBestuur bewonersvereniging omringt de burgemeester in het WilhelminaplantsoenUitnodiging voor een concert op 15 december om 15.30 uur in De Goede Herderkerk

De Messiah van Handel staat weer borg voor uitbundige barokmuziek die de geboorte en het leven van de 'Messiah' schildert in stralende koren en meeslepende aria’s uitgevoerd door Ensemble Archipel en onze bijzondere solisten:

Sopraan: Bobbie Blommesteijn

Altus: Hester Dam

Tenor: David van de Braak

Bas: Sinan Vural    Impressie van een prachtige zomerborrel!

Onderstaand foto's van de mooie zondagmiddag van 8 september op het geheel vernieuwde Wilhelminaplein. Er waren in de loop van de middag ruim 120 buurtgenoten aanwezig. De foto's zijn gemaakt door Hanneke Krayenhoff.Kijk voor meer foto's op de pagina activiteiten.


Uitreiking eerste exemplaar van het boek over de architect Mutters

Stichting Bonas heeft  afgelopen donderdag in de Kievietkerk het eerste boek van Mutters overhandigd aan Wim Tordoir (oud voorzitter) en Frans Willem Hogewind (onze huidige voorzitter van de bewonersvereniging). De Haagse architect ontwierp vele landhuizen, winkelpanden en villa's, waaronder een aantal in onze wijk. Meer informatie over Mutters kan gevonden worden op de pagina "Geschiedenis", zie daar de link naar Mutters.
Het boek is mede tot stand gekomen dankzij een donatie van € 500,-- van bewonersvereniging De Kieviet.

U kan het boek bestellen via deze link: Het verkoopkanaal van het boek

Het was een bijzondere middag, die donderdag 29 augustus, met de officiële overhandiging van het boek over Johannes Mutters jr. (1858-1930), geschreven door Bart Verbrugge, aan de oud-voorzitter en huidige voorzitter van onze bewonersvereniging in de Kievietkerk, ontworpen door Mutters, zoals ook 23 villa's en de planontwikkeling van Villapark De Kieviet.

Na de ontvangst van alle belangstellenden door het bestuur van de Stichting BONAS en Uitgeverij Verloren en een hartelijk woord van welkom door de voorzitter van het bestuur hield Wilfried van Winden, architect en verantwoordelijk voor het voorwoord in het boek, een boeiende voordracht over de periode waarin Mutters werkte en zijn tijdgenoten.

Vervolgens gaf Bart Verbrugge een toelichting bij zijn boek, gelardeerd met vele aardige anekdotes: Mutters was met recht een architect, bedreven in vele bouwstijlen.

Tenslotte vond de officiële overhandiging van het fraaie boek plaats met vervolgens een dankwoord van Wim Tordoir (klik op deze link voor zijn dankwoord) en Frans Willem Hogewind, thans voorzitter van de bewonersvereniging 'Park De Kieviet'.

Deze laatste sprak een hommage uit aan van Winden en Verbrugge door onder meer te stellen dat architectuur de meest publieke van alle kunsten is, bouwen magische trekken heeft met uit een idee het tenslotte ontstaan van een heus bouwwerk en dat een mooi huis gelukkig kan maken: "uitstraling en interieur kunnen weldegelijk van belang zijn voor ons geluk en welzijn".

En als bevoorrechte bewoners van onze mooie wijk mogen wij daar Mutters en zijn collega's dankbaar voor zijn!


Duinwandeling met Hans Lucas 

Het was weer een geweldige wandeling met Hans Lucas van Dunea, het weer was goed, mooie verhalen van Hans over het duin. Onze avond kon niet meer stuk, hieronder een impressie, 22 buurtgenoten waren aanwezig. Voor meer foto's kijk op de pagina activiteiten.


Project “Heterdaad”


Onderstaand treft u informatie over een nieuw initiatief van de gemeente en de politie van Wassenaar om samen met de bewoners de veiligheid in, onder andere, onze buurt te vergroten.

Politie Wassenaar start samen met het operationeel centrum van de politie (de meldkamer) het project “Heterdaad” voor het oplossen van verdachte situaties en heterdaadsituaties (situaties waarbij het strafbare feit op dat moment plaatsvindt). Dit doen zij in samenwerking met buurbewoners die gebruik maken van een WhatsAppbuurtpreventie. De Buurtvereniging Nieuw Wassenaar heeft een nieuwe WhatsAppbuurtpreventiegroep aangemeld onder de naam "Alert Nieuw Wassenaar”. De Kieviet kan zich aansluiten bij deze buurtpreventiegroep.

Hoe werkt Project “Heterdaad”?

Het operationeel centrum van de politie verstuurt informatie over verdachte situaties en heterdaadsituaties naar de WhatsAppbuurtpreventiebeheerders. Deze beheerders verspreiden vervolgens de berichten binnen hun WhatsAppgroep. Op deze manier is er een intensieve samenwerking op het gebied van veiligheid binnen de gemeente Wassenaar.

LET OP: Leden van de WhatsAppgroep mogen alleen een bericht versturen in de WhatsAppgroep wanneer zij het alarmnummer 112 hebben gebeld (verloren sleutels, hondenpoepoverlast mag gewoon op Nextdoor). Het operationeel centrum en de politie Wassenaar lezen de berichten die verstuurd worden in de WhatsAppgroepen niet mee (zij reageert alleen op de 112 informatie).

De politie verstuurt berichten naar de beheerders bij verdachte situaties en de volgende heterdaadsituaties:

• Verdachte personen/ voertuigen in de buurt;

• Vermiste personen (geen huisdieren);

• Diefstal of inbraak;

• Vormen van geweldpleging zoals: beroving, bedreiging en mishandeling;

• Doorrijden na een aanrijding;

• Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie/ AED verzoeken

Indien u een smartphone heeft en Whatsapp gebruikt dan kunt zich in de Buurtpreventie Whatsappgroep “Alert Nieuw Wassenaar” aanmelden door de volgende link te gebruiken: https://chat.whatsapp.com/GybFcztbTdrJA7zzbMy2jy

U wordt dan automatisch toegevoegd.

Uiteraard zijn er ook een aantal spelregels om de Whatsappgroep functioneel te houden. Deze en meer informatie kunt u bereiken via de volgende link:

https://www.wassenaar.nl/inwoners-wassenaar/informatie-voor-deelnemers-aan-whatsapp-buurtpreventiegroepen_45408/

 NL Doet in de Kieviet: plaatsing van de glossytheek op het Wilhelminaplantsoen

Op zaterdag 16 maart is er tijdens 'NL Doet' met een groepje vrijwilligers uit de wijk de Glossytheek geplaatst. Helaas kon er vanwege de weersomstandigheden nog niet geschilderd worden, maar daar wordt aan gewerkt!

Ook wordt er vol enthousiasme gewerkt aan het weer op orde brengen van het Wilhelminaplantsoen in het hart van onze wijk. Fijn, want zo komen we stapje voor stapje dichter bij de 'openbare tuin' die we daarmee kunnen bieden aan bewoners en passanten van de Kieviet.


Nu we het voorjaar alweer beginnen te ruiken, is de wens van de Groencommissie om 'Glossytheek' te plaatsen vervuld. Met dank aan de gemeente Wassenaar die de kosten heeft vergoed.


Als groencommissie willen we graag meer mensen verleiden om te genieten van rust, ontspanning en samenzijn op een van de mooie plekken die Wassenaar rijk is. Het kastje zal niet gevuld gaan worden met leesboeken, maar met aantrekkelijke glossy's, tuinbladen en stripboeken.

 Boeken vragen om concentratie en een groot aantal leesuren en nodigen dan ook uit om mee naar huis te nemen. Wij willen verleiden tot een heerlijk moment op een prachtige plek, waarbij het lezen van een kort artikel of het kijken van fraaie afbeeldingen kan, maar waarbij lezers zich ook makkelijk los kunnen maken van hun tijdschrift voor het aangaan van een praatje en het ontmoeten van andere bezoeker.
Is er een AED in onze wijk?

Jazeker! Mocht u er ooit gebruik van moeten maken: de locatie is de Kievietkerk.

Meer dan een derde (34%) van de Nederlanders weet niet waar de dichtstbijzijnde AED in hun directe omgeving hangt. En als ze het wel weten, is het nog maar de vraag of die AED bereikbaar is en niet achter een gesloten (kantoor)deur of winkelpand hangt. De kennis en de beschikbaarheid van AED’s is nog steeds onvoldoende, zo blijkt uit een peiling van de Hartstichting. Voor optimale hulp bij een hartstilstand zijn ongeveer 30.000 AED’s nodig die 24/7 beschikbaar en toegankelijk zijn. De Hartstichting roept Nederlanders op om hun buurt veiliger te maken door een bestaande AED te registreren of er met de buurt een aan te schaffen.Waar vinden de inbraken plaats in Wassenaar?

Kijk op onderstaande link van Gloseco:
Opschoonactie in de Kieviet, poepschep te leen....


Om de bewoners met de trouwe viervoeters er aan te herinneren dat de opschoonactie nog steeds een succes is, bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van een poepschep bij Berkenlaan 10, opgang Meijendelseweg. Uiteraard bedoeld als ludieke actie....

Informatie over onze wijk Park de Kieviet willen we sneller met elkaar kunnen delen, zeker als het om buurtpreventie en veiligheid gaat. Het bestuur heeft besloten om te starten met de buurtapp Nextdoor. Op deze manier kan iedereen profiteren van informatie uit onze eigen buurt.

Meedoen is eenvoudig:

Kijk op www.nextdoor.nl en schrijf je in. Er is ook een app beschikbaar voor smartphones, zoek op je telefoon de beschikbaarheid voor de app Nextdoor.
Geen smartphone? Geen probleem, je kan ook gewoon de computer of laptop gebruiken om mee te doen.

Bekijk de introductiefilm op YouTube:

Nextdoor introductie