Bewonersvereniging “De Kieviet" behartigt de bewonersbelangen van Park de Kieviet en Kievietsduin en bevordert het onderling contact.

  

Wat doet de vereniging?

1. Intensief overleg met de gemeente: 
  • Op het gebied van verkeer, bijvoorbeeld de inrichting van de 30 km zone.

  • Over het onderhoud van het openbaar groen (signalering van gebrek aan onderhoud, meedenken over het onderhoud van het Wilhelminaplein met vrijwilligers)

  • Bijwonen van de klimaattafel sessies i.v.m. de Lokale Energie Transitie (LES)

2. Introductie van snelle alarmopvolging en gerichte surveillance door Gloseco.

3. Organisatie van evenementen, excursies, bridgedrives, buurtborrels en andere gelegenheden waar buurtgenoten elkaar in een plezierige sfeer 
    kunnen ontmoeten

4. Een aanspreekpunt te bieden voor individuele suggesties en klachten

Lid worden? Vragen? Klik hier 


Uitstel van de ALV en alle andere activiteiten van de Bewonersvereniging

Allereerst hoopt uw bestuur dat u en uw geliefden in goede gezondheid verkeren.Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn: wij wensen ieder een voorspoedig herstel.Een bezoekje aan onze fraaie website (www.parkdekieviet.nl) levert het beeld op van een leven zonder virus, maar helaas, het zal u duidelijk zijn dat ook wij niet ontkomen aan annulering van alle geplande activiteiten, vooralsnog tot 1 juni aanstaande. Dat geldt ook voor de Algemene Leden Vergadering, gepland op 19 mei (dus niet op 18 mei, zoals abusievelijk op de website staat) in Auberge De Kieviet, deze houdt u van ons tegoed.
Zodra duidelijk is wanneer wij weer met z’n allen bij elkaar mogen komen, ontvangt u van ons een nieuwe uitnodiging.
Inmiddels heeft uw bestuur de eerste telefonische vergadering erop zitten en ik kan u vertellen: wij laten ons niet kisten, mooie plannen en voornemens staan klaar om aan u gepresenteerd te worden.
Onze burgemeester Leendert de Lange wijst ons allen in zijn boodschap in De Wassenaarse Krant van 18 maart op de noodzaak te zorgen voor elkaar en voor onze kwetsbare medebewoners: “Kijk naar elkaar om: wat vaker bellen kan een wereld van verschil zijn voor bijvoorbeeld ouderen.”
Graag willen wij aan die oproep meewerken: aarzel niet contact met een van ons op te nemen, wanneer u een hulpvraag heeft of voor een ander onze aandacht wil vragen. Met de gemeente kunt u communiceren via www.wassenaar.nl . Alle actualiteiten op gemeentelijk niveau kunt u daar vinden.
Wij staan in nauw contact met onze wijkmanager, Berty Koemans, die ook aanwezig was bij het bezoek van de burgemeester aan onze wijk, in december vorig jaar.
Graag wensen wij u het allerbeste toe en hopen intens op een spoedig weerzien in goede gezondheid.


Hartelijke groet, namens het bestuur,

Frans Willem Hogewind


De online burenbijeenkomst van afgelopen woensdag 8 juli terugkijken?

Tijdens de burenbijeenkomst hebben vertegenwoordigers van de buurtteams het selectieproces, keuzes en criteria verder toegelicht. Leverancier Freek van Os was aanwezig om het zonnepanelenaanbod te presenteren en er werden vragen van ‘aanwezigen’ beantwoord. De burenbijeenkomst is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=99lNZa_Jx0Q&feature=youtu.


Zonnepanelen in de Kieviet


Het was reeds aangekondigd in de nieuwsbrief: buurkrachtteam de Kieviet gaat onze buurkracht gebruiken voor een zonnepanelenaanbod voor de buurt. Het goede nieuws is dat het offertetraject is afgerond en we u straks een mooi aanbod kunnen presenteren. Op 8 juli om 19.45 uur organiseren wij een online bijeenkomst om de uitkomst van het offertetraject van het zonnepanelenproject toe te lichten en een leverancier te introduceren.

De online bijeenkomst kan u volgen via deze link: http://www.twitch.tv/buurkracht


Heeft u zich nog niet aangemeld? Klik dan op deze link: https://activiteiten.buurkracht.nl/EB54F479-49A3-45AE-BED3-7B975E16C582 
en klik op de button onderaan: ‘ik doe mee’.


 U kunt ons ook mailen via:  zonnepanelen@parkdekieviet.nl

In het najaar gaan we de slag met de volgende stap: isoleren van woningen. Dus zorg dat u op de hoogte blijft van onze activiteiten!


Buurkracht is een onafhankelijk maatschappelijk initiatief dat zich inzet om zoveel mogelijk buren bij elkaar te brengen en wordt ondersteund door de gemeente Wassenaar en bewonersvereniging de Kieviet. Samen maken we de Kieviet duurzaam!

Energieke groet, van uw buurtgenoten!

Madeleine Weekers, Rick van der Plas en Edward Verschoor
Samen slim rijden in Wassenaar: sinds 28 februari binnen de gemeentegrenzen!

Staat u tweede auto ook zo vaak stil? Deel dan een auto met ons!

Een hele fijne Nissan Leaf E+. Onze eerste deelauto staat nu geparkeerd aan de laadpaal bij de Warenar. De benzineauto van Willemijn is al verkocht en staat niet meer in het centrum geparkeerd. Susanne hoeft geen tweede auto aan te schaffen. Willemien en Marcel fietsen naar het werk en hebben deze auto alleen af en toe nodig voor gezinsritjes. En Menno gebruikt de auto juist voor werk, als het werk zich niet in het buitenland bevindt. Geen van deze pioniers heeft deze auto elke dag nodig- dus dat maakt delen zo aantrekkelijk! Wat rijdt dit lekker- en fossielvrij! Dit is de deeleconomie in optima forma!Voor meer informatie kijk op: samen slim rijden!

Klik hier voor de flyer: tarieven deelautoGezellige nieuwjaarsreceptie in Auberge de Kieviet 

Op het hoogtepunt van de receptie waren en ruim 50 buurtgenoten aanwezig. Met dank aan de activiteitencommissie voor de organisatie!

Kijk voor meer foto's op de pagina activiteiten.

Bezoek van de burgemeester aan de Kieviet

Vrijdagochtend 6 december vond een ontmoeting plaats van het bestuur van de Bewonersvereniging 'Park de Kieviet' met burgemeester Leendert de Lange en twee van zijn medewerkers.
Aan de hand van de website werden alle aspecten van de vereniging verwoord door de betreffende bestuursleden:de interessante ontstaansgeschiedenis van de wijk (ontwerp van Johannes Mutters jr. 1910), de Groencommissie, die in 2016 het boekje 'Park de Kieviet, groene schatten' publiceerde en recent de Groene Pauw ontving als waardering voor de algehele renovatie van het Wilhelminaplantsoen. Duurzaamheidscommissie (Klimaattafel, TransVisieWarmte, Buurkracht), Activiteitencommissie (o.a. zomerborrel, Halloween, Paasviering voor(klein)kinderen) en als laatste de Kunstcommissie (doel: een kunstobject in het Wilhelminaplantsoen).


De burgemeester benadrukte op zijn beurt het belang van burgerparticipatie en sprak zijn waardering uit voor de inzet van de wijkvereniging op zoveel fronten.
Tenslotte ontving hij uit handen van de voorzitter het bij het 10-jarig bestaan van de Bewonersvereniging uitgegeven boekje 'Een eeuw Park de Kieviet, 1910-2010' en een potje honing van één van de imkers uit de wijk.

Vervolgens vond een fietstourtje plaats langs enkele 'wijkprioriteiten': Sophialaan (gevaarlijke verkeerssituatie), het al 11 jaar in aanbouw zijnde pand aan de Koninginneweg en tenslotte de parel van de wijk: het WilhelminaplantsoenBestuur bewonersvereniging omringt de burgemeester in het WilhelminaplantsoenUitnodiging voor een concert op 15 december om 15.30 uur in De Goede Herderkerk

De Messiah van Handel staat weer borg voor uitbundige barokmuziek die de geboorte en het leven van de 'Messiah' schildert in stralende koren en meeslepende aria’s uitgevoerd door Ensemble Archipel en onze bijzondere solisten:

Sopraan: Bobbie Blommesteijn

Altus: Hester Dam

Tenor: David van de Braak

Bas: Sinan Vural    Impressie van een prachtige zomerborrel!

Onderstaand foto's van de mooie zondagmiddag van 8 september op het geheel vernieuwde Wilhelminaplein. Er waren in de loop van de middag ruim 120 buurtgenoten aanwezig. De foto's zijn gemaakt door Hanneke Krayenhoff.Kijk voor meer foto's op de pagina activiteiten.


Uitreiking eerste exemplaar van het boek over de architect Mutters

Stichting Bonas heeft  afgelopen donderdag in de Kievietkerk het eerste boek van Mutters overhandigd aan Wim Tordoir (oud voorzitter) en Frans Willem Hogewind (onze huidige voorzitter van de bewonersvereniging). De Haagse architect ontwierp vele landhuizen, winkelpanden en villa's, waaronder een aantal in onze wijk. Meer informatie over Mutters kan gevonden worden op de pagina "Geschiedenis", zie daar de link naar Mutters.
Het boek is mede tot stand gekomen dankzij een donatie van € 500,-- van bewonersvereniging De Kieviet.

U kan het boek bestellen via deze link: Het verkoopkanaal van het boek

Het was een bijzondere middag, die donderdag 29 augustus, met de officiële overhandiging van het boek over Johannes Mutters jr. (1858-1930), geschreven door Bart Verbrugge, aan de oud-voorzitter en huidige voorzitter van onze bewonersvereniging in de Kievietkerk, ontworpen door Mutters, zoals ook 23 villa's en de planontwikkeling van Villapark De Kieviet.

Na de ontvangst van alle belangstellenden door het bestuur van de Stichting BONAS en Uitgeverij Verloren en een hartelijk woord van welkom door de voorzitter van het bestuur hield Wilfried van Winden, architect en verantwoordelijk voor het voorwoord in het boek, een boeiende voordracht over de periode waarin Mutters werkte en zijn tijdgenoten.

Vervolgens gaf Bart Verbrugge een toelichting bij zijn boek, gelardeerd met vele aardige anekdotes: Mutters was met recht een architect, bedreven in vele bouwstijlen.

Tenslotte vond de officiële overhandiging van het fraaie boek plaats met vervolgens een dankwoord van Wim Tordoir (klik op deze link voor zijn dankwoord) en Frans Willem Hogewind, thans voorzitter van de bewonersvereniging 'Park De Kieviet'.

Deze laatste sprak een hommage uit aan van Winden en Verbrugge door onder meer te stellen dat architectuur de meest publieke van alle kunsten is, bouwen magische trekken heeft met uit een idee het tenslotte ontstaan van een heus bouwwerk en dat een mooi huis gelukkig kan maken: "uitstraling en interieur kunnen weldegelijk van belang zijn voor ons geluk en welzijn".

En als bevoorrechte bewoners van onze mooie wijk mogen wij daar Mutters en zijn collega's dankbaar voor zijn!


Duinwandeling met Hans Lucas 

Het was weer een geweldige wandeling met Hans Lucas van Dunea, het weer was goed, mooie verhalen van Hans over het duin. Onze avond kon niet meer stuk, hieronder een impressie, 22 buurtgenoten waren aanwezig. Voor meer foto's kijk op de pagina activiteiten.


Project “Heterdaad”


Onderstaand treft u informatie over een nieuw initiatief van de gemeente en de politie van Wassenaar om samen met de bewoners de veiligheid in, onder andere, onze buurt te vergroten.

Politie Wassenaar start samen met het operationeel centrum van de politie (de meldkamer) het project “Heterdaad” voor het oplossen van verdachte situaties en heterdaadsituaties (situaties waarbij het strafbare feit op dat moment plaatsvindt). Dit doen zij in samenwerking met buurbewoners die gebruik maken van een WhatsAppbuurtpreventie. De Buurtvereniging Nieuw Wassenaar heeft een nieuwe WhatsAppbuurtpreventiegroep aangemeld onder de naam "Alert Nieuw Wassenaar”. De Kieviet kan zich aansluiten bij deze buurtpreventiegroep.

Hoe werkt Project “Heterdaad”?

Het operationeel centrum van de politie verstuurt informatie over verdachte situaties en heterdaadsituaties naar de WhatsAppbuurtpreventiebeheerders. Deze beheerders verspreiden vervolgens de berichten binnen hun WhatsAppgroep. Op deze manier is er een intensieve samenwerking op het gebied van veiligheid binnen de gemeente Wassenaar.

LET OP: Leden van de WhatsAppgroep mogen alleen een bericht versturen in de WhatsAppgroep wanneer zij het alarmnummer 112 hebben gebeld (verloren sleutels, hondenpoepoverlast mag gewoon op Nextdoor). Het operationeel centrum en de politie Wassenaar lezen de berichten die verstuurd worden in de WhatsAppgroepen niet mee (zij reageert alleen op de 112 informatie).

De politie verstuurt berichten naar de beheerders bij verdachte situaties en de volgende heterdaadsituaties:

• Verdachte personen/ voertuigen in de buurt;

• Vermiste personen (geen huisdieren);

• Diefstal of inbraak;

• Vormen van geweldpleging zoals: beroving, bedreiging en mishandeling;

• Doorrijden na een aanrijding;

• Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie/ AED verzoeken

Indien u een smartphone heeft en Whatsapp gebruikt dan kunt zich in de Buurtpreventie Whatsappgroep “Alert Nieuw Wassenaar” aanmelden door de volgende link te gebruiken: https://chat.whatsapp.com/GybFcztbTdrJA7zzbMy2jy

U wordt dan automatisch toegevoegd.

Uiteraard zijn er ook een aantal spelregels om de Whatsappgroep functioneel te houden. Deze en meer informatie kunt u bereiken via de volgende link:

https://www.wassenaar.nl/inwoners-wassenaar/informatie-voor-deelnemers-aan-whatsapp-buurtpreventiegroepen_45408/

 NL Doet in de Kieviet: plaatsing van de glossytheek op het Wilhelminaplantsoen

Op zaterdag 16 maart is er tijdens 'NL Doet' met een groepje vrijwilligers uit de wijk de Glossytheek geplaatst. Helaas kon er vanwege de weersomstandigheden nog niet geschilderd worden, maar daar wordt aan gewerkt!

Ook wordt er vol enthousiasme gewerkt aan het weer op orde brengen van het Wilhelminaplantsoen in het hart van onze wijk. Fijn, want zo komen we stapje voor stapje dichter bij de 'openbare tuin' die we daarmee kunnen bieden aan bewoners en passanten van de Kieviet.


Nu we het voorjaar alweer beginnen te ruiken, is de wens van de Groencommissie om 'Glossytheek' te plaatsen vervuld. Met dank aan de gemeente Wassenaar die de kosten heeft vergoed.


Als groencommissie willen we graag meer mensen verleiden om te genieten van rust, ontspanning en samenzijn op een van de mooie plekken die Wassenaar rijk is. Het kastje zal niet gevuld gaan worden met leesboeken, maar met aantrekkelijke glossy's, tuinbladen en stripboeken.

 Boeken vragen om concentratie en een groot aantal leesuren en nodigen dan ook uit om mee naar huis te nemen. Wij willen verleiden tot een heerlijk moment op een prachtige plek, waarbij het lezen van een kort artikel of het kijken van fraaie afbeeldingen kan, maar waarbij lezers zich ook makkelijk los kunnen maken van hun tijdschrift voor het aangaan van een praatje en het ontmoeten van andere bezoeker.
Is er een AED in onze wijk?

Jazeker! Mocht u er ooit gebruik van moeten maken: de locatie is de Kievietkerk.

Meer dan een derde (34%) van de Nederlanders weet niet waar de dichtstbijzijnde AED in hun directe omgeving hangt. En als ze het wel weten, is het nog maar de vraag of die AED bereikbaar is en niet achter een gesloten (kantoor)deur of winkelpand hangt. De kennis en de beschikbaarheid van AED’s is nog steeds onvoldoende, zo blijkt uit een peiling van de Hartstichting. Voor optimale hulp bij een hartstilstand zijn ongeveer 30.000 AED’s nodig die 24/7 beschikbaar en toegankelijk zijn. De Hartstichting roept Nederlanders op om hun buurt veiliger te maken door een bestaande AED te registreren of er met de buurt een aan te schaffen.Waar vinden de inbraken plaats in Wassenaar?

Kijk op onderstaande link van Gloseco:
Opschoonactie in de Kieviet, poepschep te leen....


Om de bewoners met de trouwe viervoeters er aan te herinneren dat de opschoonactie nog steeds een succes is, bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van een poepschep bij Berkenlaan 10, opgang Meijendelseweg. Uiteraard bedoeld als ludieke actie....

Informatie over onze wijk Park de Kieviet willen we sneller met elkaar kunnen delen, zeker als het om buurtpreventie en veiligheid gaat. Het bestuur heeft besloten om te starten met de buurtapp Nextdoor. Op deze manier kan iedereen profiteren van informatie uit onze eigen buurt.

Meedoen is eenvoudig:

Kijk op www.nextdoor.nl en schrijf je in. Er is ook een app beschikbaar voor smartphones, zoek op je telefoon de beschikbaarheid voor de app Nextdoor.
Geen smartphone? Geen probleem, je kan ook gewoon de computer of laptop gebruiken om mee te doen.

Bekijk de introductiefilm op YouTube:

Nextdoor introductie