Nieuwe technieken tegen inbraakgolf:
 
Om ons nog beter te wapenen tegen de toenemende inbraakgolf hebben wij onze surveillanten voorzien van een warmtebeeld camera, zodat ze nog beter in staat zijn om zich schuilhoudende criminelen op te sporen c.q. waar te nemen, ook doen we een proef met een van onze auto’s met een continue opnemende camera tijdens de surveillances om zo nog beter eventueel verdachte situaties te kunnen evalueren.
Gloseco, namens Dhr. P. van der Kaa.
Wijkagent

Onze wijkagent is Brigadier Patrick van der Meer, 0900 - 8844, Politie Haaglanden.

Periodiek overleg buurtveiligheid

Periodiek overleggen de buurtverenigingen van Wassenaar-Zuid betreffende buurtveiligheid. Onze wijkagent is ook aanwezig.


Gloseco (beveiliging)
 
Jarenlang was er wijksurveillance. Dit gebeurde niet naar tevredenheid. Daarom is m.i.v. 2011 gekozen voor alarmopvolging binnen 10 minuten  door Gloseco (070 - 3586 966). Gloseco is gevestigd in Wassenaar en gespecialiseerd in persoonsbeveiliging. Daarnaast verzorgt Gloseco  ook andere vormen van beveiliging.   Contactpersoon Dhr. P van de Kaa.
 
Als u een alarminstallatie heeft die is aangesloten op een meldkamer, dan kunt u zich abonneren bij Gloseco voor snelle alarmopvolging en 3 maal per week gerichte aandacht voor uw huis. Op verzoek komt Gloseco elke dag langs als u langere tijd afwezig bent.