Nieuws‎ > ‎

Uw mening gevraagd over de voorgenomen sluiting van het Bronovo ziekenhuis

Geplaatst 18 nov. 2020 13:01 door Nathalie Schilt-Turpin

L.S.,

Als gevolg van de aanhoudende bezuinigingen in de zorg zijn c.q. worden in Den Haag en omgevingen ziekenhuizen, SEH’s en huisartsenposten gesloten. Het concentreren van zorg op twee locaties voor het Haags Medisch Centrum (HMC) en op één locatie door het Haga ziekenhuis (Leyenburg) is daarvan de gevolg.

Via deze brief vragen wij u openlijk deze ontwikkelingen aan de kaak te stellen en u te verzetten tegen (voorgenomen) sluitingen.

In de komende 10 jaar zullen volgens de uitkomsten van diverse bevolkingsprognose rapporten in Den Haag en de omringende gemeenten met een kleine 14% toenemen oftewel zal er een groei plaatsvinden van meer dan 100.000 extra inwoners.

Den Haag als internationaal centrum maar ook als toeristen attractie herbergt jaarlijks zo’n 33 tot 35 miljoen gasten. Het merendeel geconcentreerd rond en om het Malieveld en het Scheveningen Bad waarbij het Bronovo ziekenhuis ook midden in de internationale zone ligt. (bron: VVV Den Haag).

Door de toenemende zorgvraag, de slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van tweedelijns zorg komt in de komende jaren het zorgaanbod ernstig in het gedrang.

Wij (de actiegroepen Bronovo MOET blijven (BMb) en Houd Bronovo Open (HBO) zijn er niet gerust op dat er na het verdwijnen van het Rode Kruis ziekenhuis, de voorgenomen sluiting van het Bronovo en de sluiting van de SEH’s van het Anthoniushove en Bronovo voldoende zorgcapaciteit overblijft om aan de basisvoorwaarden te voldoen.

Tijdens de Corona crisis is de kwetsbaarheid van ingezette bezuinigingen duidelijk aan het licht gekomen. Vrijwel de gehele reguliere zorg is stil komen te liggen. Uiteindelijk zou de schade van uitgestelde tweedelijnszorg wel eens ernstiger kunnen zijn dan de medische schade van Covid-19.

Toch weigert de Raad van Bestuur van het HMC, de wethouder zorg van de gemeente Den Haag, en de Haagse politiek te overwegen het Bronovo-ziekenhuis, dat recentelijk als voorbereiding voor deze toegenomen zorgvraag voor tientallen miljoenen is gerenoveerd en uitgebreid, voor de sloopkogel te behoeden.

Vanuit de bevolking van o.a. Stadsdeel Scheveningen, Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Katwijk (het adherente gebied van het Bronovo) blijft het angstig stil. Minister de Jonge heeft bij zijn aantreden al beloofd de mening van de bevolking mee te laten wegen bij zijn beslissing. Uw mening en die van uw achterban, daar gaat het ons om!

Vindt u het belangrijk dat het Bronovo als ziekenhuis moet blijven bestaan met SEH, IC en huisartsenpost of het terugkomen van een SEH in Antoniushove etc., dan verzoeken wij u de mening over deze kwestie(s) in de buurt die u vertegenwoordigt voor ons te peilen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en zien uw antwoord tegemoet.


Met vriendelijke groet,

Namens HBO, Jan Sluimers,

Plastisch en reconstructief chirurg en oud tropenarts N.P

Namens BMb, Hans Borrias


Uw reactie gaarne versturen naar:

Secretaris BMb

P/A Dr. De Visserplein 102

2584 SH ’s-Gravenhage

OF

Mail naar secretarisbmb@gmail.com

Comments