Nieuws‎ > ‎

werkzaamheden fietspad Meijendelseweg

Geplaatst 1 mrt. 2018 05:22 door Edward Verschoor   [ 1 mrt. 2018 05:23 bijgewerkt ]
Binnenkort zal worden begonnen worden met de aanleg van een regenwaterafvoerleiding langs het fietspad van de Meijendelseweg. Dit gebeurt in opdracht van Dunea. Aanvang rond 19 maart. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken in beslag nemen. Dit betekent dat het fietspad  gefaseerd wordt afgesloten om deze regenwaterafvoerleiding aan te leggen.

Reden waarom Dunea dit doet heeft te maken dat zij in het duingebied Meijendel een gescheiden afvoer van riool- en regenwater willen hebben. Deze gescheiden waterstromen worden bij de parkeerplaats Kievietstop gezamenlijk op het rioolstelsel van de gemeente Wassenaar gekoppeld. Dat is niet echt duurzaam. Bij de Duinvoetlaan is wel een gescheiden riool en regenwater leiding door de gemeente Wassenaar aangelegd. Daarom wil Dunea in het deel langs de Meijendelseweg vanaf  de parkeerplaats tot aan de Duinvoetlaan deze regenwaterafvoerleiding aanleggen.

Daarmee wordt in de toekomst het rioolnet van de gemeente niet meer overbelast met schoon regenwater. En het schone regenwater wordt straks gescheiden afgevoerd naar de boezemsloot  in de Buurtweg. Nadat deze leiding is aangelegd zal deze worden overgedragen aan de gemeente Wassenaar.

Wat betekent dat voor de bewoners langs de Meijendelseweg tussen de parkeerplaats Kievietstop en de Duinvoetlaan? Dunea neemt vóór dat  de werkzaamheden gaan beginnen de huidige situatie op. Dat geldt voor zowel het fietspad, als voor de rijbaan en voor de verschillende muurtjes langs het wandelpad. Wij proberen tijdens de werkzaamheden de toegang tot de percelen zo min mogelijk te verstoren. Voor de fietsers en wandelaars zal een deel van de Meijendelseweg worden gebruikt. Daarmee wordt mogelijke hinder tot een minimum beperkt.

De aannemer zal voor de start van de werkzaamheden de bewoners van de Meijendelseweg, tussen parkeerplaats en Duinvoetlaan, schriftelijk op de hoogte brengen.
Comments