Nieuws‎ > ‎

In gesprek met B&W

Geplaatst 15 aug. 2020 04:06 door Edward Verschoor
Dit was het zesde gesprek met drie voorzitters van bewoners- en buurtverenigingen.

Zij waren uitgenodigd door de burgemeester om te vertellen hoe het er in hun buurt aan toe is gegaan tijdens corona en hoe het over het algemeen gaat in de betreffende wijken. Aanwezig waren mevrouw Hueber van bewonersvereniging Horst en Duin, de heer Hogewind van bewonersvereniging
De Kieviet en de heer Basters van buurtvereniging Wassenaar Duindigt. De heer Basters gaf aan dat het tijdens de eerste maanden van het virus erg rustig was in de wijk. Alleen al omdat er geen sport op het sportpark plaatsvond. Iedereen in de wijk hield wel een oogje in het zeil naar elkaar. De saamhorigheid in de wijk bleek groot toen er een buurtbewoner overleed (niet aan corona) en de wijk een warm afscheid verzorgde!
In tegenstelling tot Duindigt gaf mevrouw Hueber aan dat het juist erg druk met fietsers was in de Raaphorstlaan wat af en toe tot gevaarlijke
situaties leidde. Er waren in haar wijk wel mensen ziek, daar werden bloemen gebracht. Tijdens de warmte werden er in shifts ijsjes uitgedeeld, dit viel erg in de smaak.
Alle activiteiten zijn stopgezet en men probeert in het najaar weer iets op te pakken. Bewonersvereniging De Kieviet heeft in het begin van de crisis een brief verstuurd waarin ze de bewoners alle gezondheid toewenste en waarin ze eenieder aanmoedigde om naar elkaar om te kijken en daar waar nodig elkaar te helpen. Het is in alle drie de wijken goed gegaan. De burgemeester gaf ook aan dat hij trots is op de inwoners van Wassenaar.
Omdat het over het algemeen goed gegaan in ons dorp. Mede door de zorg die men voor elkaar had, maar ook door de groene ruimte we die
we in Wassenaar hebben. Verder kwamen er van de verschillende verenigingen nog wat vragen aan de orde die zijn genoteerd en deze zullen
in de organisatie worden uitgezocht.
De gedeelde zorg van alle aanwezigen is: hoe we elkaar treffen in de anderhalvemeter-samenleving en de sociale cohesie in stand houden.
Een vraag waar we allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor dragen.

Foto: V.l.n.r.: Wethouder Inge Zweerts de Jong, de heer Basters – Buurtvereniging Wassenaar Duindigt,mevrouw Hueber – Bewonersvereniging
Horst en Duin, de heer Hogewind – Bewonersvereniging De Kieviet en burgemeester Leendert de Lange.


Bron: de Wassenaarse krant

Comments