Nieuws‎ > ‎

Exclusieve benefietavond rondom een privé kunstcollectie

Geplaatst 24 feb. 2020 09:02 door Edward Verschoor

Bewonersvereniging Park de Kieviet bestaat 20 jaar en heeft € 5.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. een kunstwerk in het vernieuwde Wilhelminapark. Om een passend kunstwerk aan te schaffen willen wij extra geld inzamelen.Daarom nodigen wij u van harte uit voor een exclusieve avond inclusief diner. Bob en Renée Drake nemen u mee langs de nieuwe tentoonstelling “Looking back, moving forward”.Samen met uw buurtgenoten zult u genieten van een
onvergetelijke avond. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het kunstwerk.


Wanneer: Dinsdag 17 maart of donderdag 26 maart 2020
Waar: Vijverweg 11
Tijd: Ontvangst 19.00 uuronder vermelding van naam, voorkeursdatum, aantal personen, adres en telefoonnummer.
De kosten á € 125,- dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL 06 ABNA 0566940523 ten name van Bewonersvereniging Park de Kieviet. Na ontvangst van de betaling is uw inschrijving definitief. Het beperkte aantal plaatsen vullen wij in op basis van ontvangstdatum van de betaling.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op één van deze unieke avonden om zo tijdens een mooie avond bij te dragen aan een blijvende bijdrage voor onze wijk!

Met hartelijke groet,

Kunstcommissie Bewonersvereniging Park de Kieviet
Monique Dekker, Rick van der Plas, Renée Drake & Martha Hartong van Ark

English translation:

Exclusive Benefit Evening showcasing a private art collection. 

Residents' association Park de Kieviet has been in existence for 20 years and has made € 5,000 available to buy for a work of art for the renovated Wilhelminapark. To purchase a suitable piece of art we would like to raise some extra money.

That is why we cordially invite you to an exclusive evening including dinner. Bob and Renée Drake will guide you through the new exhibition "Looking back, moving forward".Together with your neighbours, you will enjoy an unforgettable evening. The proceeds of this evening will go towards the purchase of the artwork.

When:          Tuesday March 17 or Thursday March 26, 2020

Where:         Vijverweg 11

Time:           7.00 pm

Registration via marthahartongvanark@parkdekieviet.nl

Stating name, preferred date, number of people, address and telephone number. 

The cost of € 125 per person should be transferred to account number

NL 06 ABNA 0566940523 in the name of Bewonersvereniging Park de Kieviet.

After receipt of payment your registration will be final. We will allocate the limited number of places based on the date of receipt of the payment. 

We hope to have the pleasure of welcoming you on one of these unique evenings during which the aim is to make a long lasting contribution to our neighbourhood! 

With kind regards,

Art Committee Residents Association Park de Kieviet

Monique Dekker, Rick van der Plas, Renee Drake & Martha Hartong van Ark

Comments