Nieuws‎ > ‎

DUNEA GRONDTRANSPORTEN

Geplaatst 10 okt. 2014 08:10 door Edward Verschoor   [ 31 okt. 2014 10:41 bijgewerkt ]

Op maandag 20 oktober a.s. begint Dunea met de afvoer van organisch verrijkt zand, afkomstig van de bodem van plas 17. De transporten worden op werkdagen met grote vrachtwagens uitgevoerd en duren tot begin februari. Er zullen per dag ongeveer 80 tot 100 vrachtwagenbewegingen zijn. De wagens rijden vanaf Meijendel tot Auberge de Kieviet door onze wijk via de Meijendelseweg, Berkenlaan, Wilhelminalaan en Wilhelminaplein en vice versa.

Er is intensief overleg geweest tussen onze Bewonersvereniging, Dunea en de gemeente Wassenaar over de rijtijden, de verkeersmaatregelen, de verkeersveiligheid en de eventuele schade aan de huizen die aan de route liggen. De volgende zaken zijn vooral van belang voor de aanwonenden van de route.

  • Dunea heeft alle bewoners/verhuurders van de woningen die langs de route liggen de gelegenheid gegeven om vooraf een opname van hun huis te laten verrichten door het bureau Lengkeek. Daarmee is een z.g. 0-meting verricht als referentiepunt bij eventuele schadeclaims.

  • Vanaf 7 uur “s ochtends zullen de vrachtwagens vertrekken vanaf plas 17. (Dunea wilde aanvankelijk vanaf 6 uur gaan rijden, maar na goed overleg is dat voornemen verlaten).

  • Er komt een verkeersregelaar bij de stoplichten bij Auberge de Kieviet van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 15.30 uur. Er is daarover overleg geweest met de leiding van de Kievietschool.

  • De  verkeersvoorziening onderaan de Meijendelseweg (“het ei”)   wordt op kosten van Dunea tijdelijk verwijderd, maar blijft wel zichtbaar. (Het gaat hier om de verkeersbelemmerende onderdelen, zoals de uitstekende klinkers). Na voltooiing van het project wordt “het ei” weer in de oude staat gebracht.

  • Er zal stapvoets (15 km/uur) worden gereden met geluidsarm materieel.

  • Vóór en na de werkzaamheden wordt een schouw van de route door onze wijk verricht om eventuele schade aan het wegdek of de weg te kunnen vaststellen.

Voor nadere informatie of voor eventuele klachten kunnen belanghebbenden zich wenden tot de voorzitter van de projectgroep Dunea PIM, namelijk ondergetekende: william.tordoir@parkdekieviet.nl

8 oktober 2014

W.F.Tordoir, voorzitter

 

 

Comments