Nieuwsberichten

In gesprek met B&W

Geplaatst 15 aug. 2020 04:06 door Edward Verschoor

Dit was het zesde gesprek met drie voorzitters van bewoners- en buurtverenigingen.

Zij waren uitgenodigd door de burgemeester om te vertellen hoe het er in hun buurt aan toe is gegaan tijdens corona en hoe het over het algemeen gaat in de betreffende wijken. Aanwezig waren mevrouw Hueber van bewonersvereniging Horst en Duin, de heer Hogewind van bewonersvereniging
De Kieviet en de heer Basters van buurtvereniging Wassenaar Duindigt. De heer Basters gaf aan dat het tijdens de eerste maanden van het virus erg rustig was in de wijk. Alleen al omdat er geen sport op het sportpark plaatsvond. Iedereen in de wijk hield wel een oogje in het zeil naar elkaar. De saamhorigheid in de wijk bleek groot toen er een buurtbewoner overleed (niet aan corona) en de wijk een warm afscheid verzorgde!
In tegenstelling tot Duindigt gaf mevrouw Hueber aan dat het juist erg druk met fietsers was in de Raaphorstlaan wat af en toe tot gevaarlijke
situaties leidde. Er waren in haar wijk wel mensen ziek, daar werden bloemen gebracht. Tijdens de warmte werden er in shifts ijsjes uitgedeeld, dit viel erg in de smaak.
Alle activiteiten zijn stopgezet en men probeert in het najaar weer iets op te pakken. Bewonersvereniging De Kieviet heeft in het begin van de crisis een brief verstuurd waarin ze de bewoners alle gezondheid toewenste en waarin ze eenieder aanmoedigde om naar elkaar om te kijken en daar waar nodig elkaar te helpen. Het is in alle drie de wijken goed gegaan. De burgemeester gaf ook aan dat hij trots is op de inwoners van Wassenaar.
Omdat het over het algemeen goed gegaan in ons dorp. Mede door de zorg die men voor elkaar had, maar ook door de groene ruimte we die
we in Wassenaar hebben. Verder kwamen er van de verschillende verenigingen nog wat vragen aan de orde die zijn genoteerd en deze zullen
in de organisatie worden uitgezocht.
De gedeelde zorg van alle aanwezigen is: hoe we elkaar treffen in de anderhalvemeter-samenleving en de sociale cohesie in stand houden.
Een vraag waar we allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor dragen.

Foto: V.l.n.r.: Wethouder Inge Zweerts de Jong, de heer Basters – Buurtvereniging Wassenaar Duindigt,mevrouw Hueber – Bewonersvereniging
Horst en Duin, de heer Hogewind – Bewonersvereniging De Kieviet en burgemeester Leendert de Lange.


Bron: de Wassenaarse krant

Nieuwsbrief Keer Verkeer in Wassenaar

Geplaatst 2 aug. 2020 04:34 door Edward Verschoor   [ 2 aug. 2020 04:36 bijgewerkt ]

Dit is de eerste nieuwsbrief van Keer Verkeer. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over nieuwsfeiten, inzoomen op het verkeer in Wassenaar in relatie tot leefbaarheid, duurzaamheid of veiligheid en we laten inwoners aan het woord. Dit ziet u terug in een aantal rubrieken. De nieuwsbrief komt ieder kwartaal uit. 
Download via deze link de nieuwsbrief: nieuwsbrief Keer Verkeer

Plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups

Geplaatst 9 apr. 2020 04:39 door Edward Verschoor   [ 9 apr. 2020 04:44 bijgewerkt ]

Graag aandacht voor de bestrijding in onze gemeente van de eikenprocessierups, de Vereniging Vrienden van Wassenaar hebben informatie ter beschikking gesteld te lezen via deze link:

Bridgedrive op maandag 6 april

Geplaatst 3 mrt. 2020 09:52 door Edward Verschoor

Op maandag 6 april 2020 organiseert Bewonersvereniging de Kieviet de jaarlijkse Bridgedrive. Alle bridgers uit de Kieviet zijn van harte welkom. Ook als u geen partner heeft kunt u zich opgeven en wellicht kunnen wij u koppelen aan iemand die zich ook alleen heeft opgegeven. U kunt ook metveen partner van buiten de Kieviet meedoen.

De bridgedrive staat onder deskundige begeleiding van Maria Bellekom en Netty Lamaker.

Ook zijn er leuke prijzen te winnen!

Datum:   maandag 6 april 2020

Locatie:  Hotel-restaurant Auberge de Kieviet

Aanvang bridge: 19:30 uur

Aanwezigheid:  19:00 uur voor inschrijving en een kopje koffie

Inschrijfgeld:  € 18,00 per paar

U kunt zich opgeven voor vrijdag 27 maart 2020 aanstaande via onderstaand e-mail adres:marthahartongvanark@parkdekieviet.nl 

U ontvangt een bevestiging zodra wij uw inschrijving ontvangen hebben. Wij hopen op vele enthousiaste reacties. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de activiteitencommissie,  

Martha, Caroline en Caroline

Exclusieve benefietavond rondom een privé kunstcollectie

Geplaatst 24 feb. 2020 09:02 door Edward Verschoor

Bewonersvereniging Park de Kieviet bestaat 20 jaar en heeft € 5.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. een kunstwerk in het vernieuwde Wilhelminapark. Om een passend kunstwerk aan te schaffen willen wij extra geld inzamelen.Daarom nodigen wij u van harte uit voor een exclusieve avond inclusief diner. Bob en Renée Drake nemen u mee langs de nieuwe tentoonstelling “Looking back, moving forward”.Samen met uw buurtgenoten zult u genieten van een
onvergetelijke avond. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het kunstwerk.


Wanneer: Dinsdag 17 maart of donderdag 26 maart 2020
Waar: Vijverweg 11
Tijd: Ontvangst 19.00 uuronder vermelding van naam, voorkeursdatum, aantal personen, adres en telefoonnummer.
De kosten á € 125,- dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL 06 ABNA 0566940523 ten name van Bewonersvereniging Park de Kieviet. Na ontvangst van de betaling is uw inschrijving definitief. Het beperkte aantal plaatsen vullen wij in op basis van ontvangstdatum van de betaling.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op één van deze unieke avonden om zo tijdens een mooie avond bij te dragen aan een blijvende bijdrage voor onze wijk!

Met hartelijke groet,

Kunstcommissie Bewonersvereniging Park de Kieviet
Monique Dekker, Rick van der Plas, Renée Drake & Martha Hartong van Ark

English translation:

Exclusive Benefit Evening showcasing a private art collection. 

Residents' association Park de Kieviet has been in existence for 20 years and has made € 5,000 available to buy for a work of art for the renovated Wilhelminapark. To purchase a suitable piece of art we would like to raise some extra money.

That is why we cordially invite you to an exclusive evening including dinner. Bob and Renée Drake will guide you through the new exhibition "Looking back, moving forward".Together with your neighbours, you will enjoy an unforgettable evening. The proceeds of this evening will go towards the purchase of the artwork.

When:          Tuesday March 17 or Thursday March 26, 2020

Where:         Vijverweg 11

Time:           7.00 pm

Registration via marthahartongvanark@parkdekieviet.nl

Stating name, preferred date, number of people, address and telephone number. 

The cost of € 125 per person should be transferred to account number

NL 06 ABNA 0566940523 in the name of Bewonersvereniging Park de Kieviet.

After receipt of payment your registration will be final. We will allocate the limited number of places based on the date of receipt of the payment. 

We hope to have the pleasure of welcoming you on one of these unique evenings during which the aim is to make a long lasting contribution to our neighbourhood! 

With kind regards,

Art Committee Residents Association Park de Kieviet

Monique Dekker, Rick van der Plas, Renee Drake & Martha Hartong van Ark

Werkzaamheden bij de Vijver in de Kieviet

Geplaatst 13 dec. 2019 10:35 door Edward Verschoor   [ 15 dec. 2019 00:04 bijgewerkt ]

Er is deze week hard gewerkt aan het plaatsen van een nieuwe beschoeiing bij de vijver.

Halloween in de Kieviet

Geplaatst 6 nov. 2019 10:38 door Edward Verschoor   [ 6 nov. 2019 10:40 bijgewerkt ]

We kijken terug op een gruwelijk leuke Halloween in de Kieviet!

Zeker 100 griezelig verkleedde buurtbewoners deden zaterdag 2 november. de spookachtig verlichtte huizen aan voor ´trick or treat´.

Een speciale dank aan Hotel Auberge de Kieviet, waar iedereen zich had verzameld. Van het huis werd er chocolademelk en glühwein aangeboden!

Uitnodiging ons dorp in beweging!

Geplaatst 8 okt. 2019 12:08 door Edward Verschoor

Open monumentendag op het Wilhelminaplein

Geplaatst 15 sep. 2019 03:23 door Edward Verschoor   [ 15 sep. 2019 03:47 bijgewerkt ]

Een aantal vrijwilligers van de groencommissie waren 14 september aanwezig op het Wilhelminaplein. Er was en mooie rondgang uitgezet door het park met op diverse punten uitleg over het Wilhelminapark en de geschiedenis.

Uitreiking boek van Mutters

Geplaatst 11 sep. 2019 08:30 door Edward Verschoor   [ 15 sep. 2019 03:44 bijgewerkt ]

Stichting Bonas heeft  afgelopen donderdag in de Kievietkerk het eerste boek van Mutters overhandigd aan Wim Tordoir (oud voorzitter) en Frans Willem Hogewind (onze huidige voorzitter van de bewonersvereniging). De Haagse architect ontwierp vele landhuizen, winkelpanden en villa's, waaronder een aantal in onze wijk. Meer informatie over Mutters kan gevonden worden op de pagina "Geschiedenis", zie daar de link naar Mutters.


Het boek is mede tot stand gekomen dankzij een donatie van € 500,-- van bewonersvereniging De Kieviet.

U kan het boek bestellen via deze link:

verkoopkanaal van het boek

Het was een bijzondere middag, die donderdag 29 augustus, met de officiële overhandiging van het boek over Johannes Mutters jr. (1858-1930), geschreven door Bart Verbrugge, aan de oud-voorzitter en huidige voorzitter van onze bewonersvereniging in de Kievietkerk, ontworpen door Mutters, zoals ook 23 villa's en de planontwikkeling van Villapark De Kieviet.

Na de ontvangst van alle belangstellenden door het bestuur van de Stichting BONAS en Uitgeverij Verloren en een hartelijk woord van welkom door de voorzitter van het bestuur hield Wilfried van Winden, architect en verantwoordelijk voor het voorwoord in het boek, een boeiende voordracht over de periode waarin Mutters werkte en zijn tijdgenoten.

Vervolgens gaf Bart Verbrugge een toelichting bij zijn boek, gelardeerd met vele aardige anekdotes: Mutters was met recht een architect, bedreven in vele bouwstijlen.

Tenslotte vond de officiële overhandiging van het fraaie boek plaats met vervolgens een dankwoord van Wim Tordoir (klik hier voor de speech van Wim Tordoir)  en Frans Willem Hogewind, thans voorzitter van de bewonersvereniging 'Park De Kieviet'.

Deze laatste sprak een hommage uit aan van Winden en Verbrugge door onder meer te stellen dat architectuur de meest publieke van alle kunsten is, bouwen magische trekken heeft met uit een idee het tenslotte ontstaan van een heus bouwwerk en dat een mooi huis gelukkig kan maken: "uitstraling en interieur kunnen weldegelijk van belang zijn voor ons geluk en welzijn".

En als bevoorrechte bewoners van onze mooie wijk mogen wij daar Mutters en zijn collega's dankbaar voor zijn!


1-10 of 134