Nieuwsberichten

Vraag de warmtecamera van Buurkracht op bezoek!

Geplaatst 31 dec. 2020 02:43 door Nathalie Schilt-TurpinWe stoken weer aardig deze dagen… en toch willen we allemaal zo efficiënt mogelijk met energie omgaan. De verwarming een graadje lager en een warme trui aan levert al een flinke CO2- en kostenbesparing op. Maar er kan meer...

De 4 buurtteams in Wassenaar hebben de komende weken een warmtecamera van Buurkracht te leen en komen graag bij u langs!

Wilt u weten waar de warmtelekken in uw huis zitten? Meten is weten! We maken graag wat foto’s van uw huis. Dit doen wij aan de buitenkant van uw woning, met een infraroodcamera. Op de beelden kunt u zien waar de meeste warmte het huis verlaat.

Daarna kunt u natuurlijk zelf aan de slag. De voucher van 70 euro van de gemeente heeft u misschien nog liggen om daarvoor te gebruiken. Met uw energierekening in de hand en een avondje online in gesprek met 6 buurtgenoten en een gespreksleider bij een (gratis) online Energyparty, heeft u zowel in (warmte)beeld als in cijfers te pakken waar u het beste kunt beginnen. Zo heeft u direct een heel concreet plan- en goede voornemens om het jaar mee te starten.

Wat doen wij:
• Wij zorgen voor de warmtecamera – en maken gedurende de lockdown foto’s van de buitenkant van het huis. Het is wel fijn als u die avond naar buiten kan komen en wij u kunnen spreken op 1,5 meter afstand.
• Na afloop mailen we u de warmte foto’s van uw huis.

Wat doet u zelf:
• U woont in Park de Kieviet? Dan kunt u tot 20 januari een consult aanvragen. Dit kan per mail bij Edward Verschoor (edward.verschoor@parkdekieviet.nl). Maak een afspraak en vraag tenminste 2 buren om ook mee te doen. Dat is efficiënt voor ons, want we willen graag zo veel mogelijk huishoudens op een avond helpen en zo spreekt u de buren ook weer eens.
• Zet de verwarming een vier uur voordat we komen op 20 graden en zet door het hele huis de radiatoren open.

Wij komen op afspraak bij u langs in de week van 24 - 29 januari.

Met vriendelijke groeten,

Duurzaamheidscommisie Park de Kieviet.

Edward Verschoor, Madeleine Weekers en Rick van der Plas


Kijk voor bovenstaande informatie ook op de Buurkracht website

Oprichting van de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC)

Geplaatst 29 nov. 2020 02:35 door Nathalie Schilt-Turpin

Beste buurtgenoten,

Begin deze maand is de Wassenaarse Energie Coöperatie opgericht. Het doel is gezamenlijk rendabele investeringen in zonne-energie centrales te doen op grote daken in het dorp en omgeving.

Afgelopen maandagavond is een kick off met de gemeente geweest voor dak eigenaren, deze bijeenkomst is terug te zien op: https://live.unlimited.nl/zonopdakinwassenaar/Ons aandeel van de bijeenkomst is te zien vanaf 40.30 minuten. Deze week staan we ook in de Wassenaarse krant op pagina 21.


Als bestuur van de WEC zijn wij ervan overtuigd dat een professionele aanpak de energietransitie versnelt. Niets doen is voor ons geen optie. Maar daar hebben wel uw hulp bij nodig.....

We werven nu leden die op termijn bereid zijn € 500-€ 5.000 euro te investeren. De terugverdientijd is 8-10 jaar en  > 6% rendement, de Nederlandse staat zal de komende 15 jaar zekerheid bieden. Waar vind je dat nog?

Het zou mooi zijn om u als toekomstig lid te mogen verwelkomen. Kijk op onze website en meld je aan! https://wec-duurzaam.nl/ dan houden we u op de hoogte van onze eerste projecten en u kan hier meer informatie vinden.

We zijn bezig inmiddels volop bezig met het dak van de Amerikaanse school (ASH). Dat is een prachtig dak voor zonnepanelen, als we voldoende leden vinden (60-100) kunnen we aan de slag met ons eerste dak en kan er geïnvesteerd worden door de leden.

Tot snel bij de WEC!

Met vriendelijke groet, het bestuur van de WEC.

Daniël van Dongen,Gerke Henkes en Edward Verschoor
Uw mening gevraagd over de voorgenomen sluiting van het Bronovo ziekenhuis

Geplaatst 18 nov. 2020 13:01 door Nathalie Schilt-Turpin

L.S.,

Als gevolg van de aanhoudende bezuinigingen in de zorg zijn c.q. worden in Den Haag en omgevingen ziekenhuizen, SEH’s en huisartsenposten gesloten. Het concentreren van zorg op twee locaties voor het Haags Medisch Centrum (HMC) en op één locatie door het Haga ziekenhuis (Leyenburg) is daarvan de gevolg.

Via deze brief vragen wij u openlijk deze ontwikkelingen aan de kaak te stellen en u te verzetten tegen (voorgenomen) sluitingen.

In de komende 10 jaar zullen volgens de uitkomsten van diverse bevolkingsprognose rapporten in Den Haag en de omringende gemeenten met een kleine 14% toenemen oftewel zal er een groei plaatsvinden van meer dan 100.000 extra inwoners.

Den Haag als internationaal centrum maar ook als toeristen attractie herbergt jaarlijks zo’n 33 tot 35 miljoen gasten. Het merendeel geconcentreerd rond en om het Malieveld en het Scheveningen Bad waarbij het Bronovo ziekenhuis ook midden in de internationale zone ligt. (bron: VVV Den Haag).

Door de toenemende zorgvraag, de slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van tweedelijns zorg komt in de komende jaren het zorgaanbod ernstig in het gedrang.

Wij (de actiegroepen Bronovo MOET blijven (BMb) en Houd Bronovo Open (HBO) zijn er niet gerust op dat er na het verdwijnen van het Rode Kruis ziekenhuis, de voorgenomen sluiting van het Bronovo en de sluiting van de SEH’s van het Anthoniushove en Bronovo voldoende zorgcapaciteit overblijft om aan de basisvoorwaarden te voldoen.

Tijdens de Corona crisis is de kwetsbaarheid van ingezette bezuinigingen duidelijk aan het licht gekomen. Vrijwel de gehele reguliere zorg is stil komen te liggen. Uiteindelijk zou de schade van uitgestelde tweedelijnszorg wel eens ernstiger kunnen zijn dan de medische schade van Covid-19.

Toch weigert de Raad van Bestuur van het HMC, de wethouder zorg van de gemeente Den Haag, en de Haagse politiek te overwegen het Bronovo-ziekenhuis, dat recentelijk als voorbereiding voor deze toegenomen zorgvraag voor tientallen miljoenen is gerenoveerd en uitgebreid, voor de sloopkogel te behoeden.

Vanuit de bevolking van o.a. Stadsdeel Scheveningen, Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Katwijk (het adherente gebied van het Bronovo) blijft het angstig stil. Minister de Jonge heeft bij zijn aantreden al beloofd de mening van de bevolking mee te laten wegen bij zijn beslissing. Uw mening en die van uw achterban, daar gaat het ons om!

Vindt u het belangrijk dat het Bronovo als ziekenhuis moet blijven bestaan met SEH, IC en huisartsenpost of het terugkomen van een SEH in Antoniushove etc., dan verzoeken wij u de mening over deze kwestie(s) in de buurt die u vertegenwoordigt voor ons te peilen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en zien uw antwoord tegemoet.


Met vriendelijke groet,

Namens HBO, Jan Sluimers,

Plastisch en reconstructief chirurg en oud tropenarts N.P

Namens BMb, Hans Borrias


Uw reactie gaarne versturen naar:

Secretaris BMb

P/A Dr. De Visserplein 102

2584 SH ’s-Gravenhage

OF

Mail naar secretarisbmb@gmail.com

In gesprek met B&W

Geplaatst 15 aug. 2020 04:06 door Edward Verschoor

Dit was het zesde gesprek met drie voorzitters van bewoners- en buurtverenigingen.

Zij waren uitgenodigd door de burgemeester om te vertellen hoe het er in hun buurt aan toe is gegaan tijdens corona en hoe het over het algemeen gaat in de betreffende wijken. Aanwezig waren mevrouw Hueber van bewonersvereniging Horst en Duin, de heer Hogewind van bewonersvereniging
De Kieviet en de heer Basters van buurtvereniging Wassenaar Duindigt. De heer Basters gaf aan dat het tijdens de eerste maanden van het virus erg rustig was in de wijk. Alleen al omdat er geen sport op het sportpark plaatsvond. Iedereen in de wijk hield wel een oogje in het zeil naar elkaar. De saamhorigheid in de wijk bleek groot toen er een buurtbewoner overleed (niet aan corona) en de wijk een warm afscheid verzorgde!
In tegenstelling tot Duindigt gaf mevrouw Hueber aan dat het juist erg druk met fietsers was in de Raaphorstlaan wat af en toe tot gevaarlijke
situaties leidde. Er waren in haar wijk wel mensen ziek, daar werden bloemen gebracht. Tijdens de warmte werden er in shifts ijsjes uitgedeeld, dit viel erg in de smaak.
Alle activiteiten zijn stopgezet en men probeert in het najaar weer iets op te pakken. Bewonersvereniging De Kieviet heeft in het begin van de crisis een brief verstuurd waarin ze de bewoners alle gezondheid toewenste en waarin ze eenieder aanmoedigde om naar elkaar om te kijken en daar waar nodig elkaar te helpen. Het is in alle drie de wijken goed gegaan. De burgemeester gaf ook aan dat hij trots is op de inwoners van Wassenaar.
Omdat het over het algemeen goed gegaan in ons dorp. Mede door de zorg die men voor elkaar had, maar ook door de groene ruimte we die
we in Wassenaar hebben. Verder kwamen er van de verschillende verenigingen nog wat vragen aan de orde die zijn genoteerd en deze zullen
in de organisatie worden uitgezocht.
De gedeelde zorg van alle aanwezigen is: hoe we elkaar treffen in de anderhalvemeter-samenleving en de sociale cohesie in stand houden.
Een vraag waar we allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor dragen.

Foto: V.l.n.r.: Wethouder Inge Zweerts de Jong, de heer Basters – Buurtvereniging Wassenaar Duindigt,mevrouw Hueber – Bewonersvereniging
Horst en Duin, de heer Hogewind – Bewonersvereniging De Kieviet en burgemeester Leendert de Lange.


Bron: de Wassenaarse krant

Nieuwsbrief Keer Verkeer in Wassenaar

Geplaatst 2 aug. 2020 04:34 door Edward Verschoor   [ 2 aug. 2020 04:36 bijgewerkt ]

Dit is de eerste nieuwsbrief van Keer Verkeer. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over nieuwsfeiten, inzoomen op het verkeer in Wassenaar in relatie tot leefbaarheid, duurzaamheid of veiligheid en we laten inwoners aan het woord. Dit ziet u terug in een aantal rubrieken. De nieuwsbrief komt ieder kwartaal uit. 
Download via deze link de nieuwsbrief: nieuwsbrief Keer Verkeer

Plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups

Geplaatst 9 apr. 2020 04:39 door Edward Verschoor   [ 9 apr. 2020 04:44 bijgewerkt ]

Graag aandacht voor de bestrijding in onze gemeente van de eikenprocessierups, de Vereniging Vrienden van Wassenaar hebben informatie ter beschikking gesteld te lezen via deze link:

Bridgedrive op maandag 6 april

Geplaatst 3 mrt. 2020 09:52 door Edward Verschoor

Op maandag 6 april 2020 organiseert Bewonersvereniging de Kieviet de jaarlijkse Bridgedrive. Alle bridgers uit de Kieviet zijn van harte welkom. Ook als u geen partner heeft kunt u zich opgeven en wellicht kunnen wij u koppelen aan iemand die zich ook alleen heeft opgegeven. U kunt ook metveen partner van buiten de Kieviet meedoen.

De bridgedrive staat onder deskundige begeleiding van Maria Bellekom en Netty Lamaker.

Ook zijn er leuke prijzen te winnen!

Datum:   maandag 6 april 2020

Locatie:  Hotel-restaurant Auberge de Kieviet

Aanvang bridge: 19:30 uur

Aanwezigheid:  19:00 uur voor inschrijving en een kopje koffie

Inschrijfgeld:  € 18,00 per paar

U kunt zich opgeven voor vrijdag 27 maart 2020 aanstaande via onderstaand e-mail adres:marthahartongvanark@parkdekieviet.nl 

U ontvangt een bevestiging zodra wij uw inschrijving ontvangen hebben. Wij hopen op vele enthousiaste reacties. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de activiteitencommissie,  

Martha, Caroline en Caroline

Exclusieve benefietavond rondom een privé kunstcollectie

Geplaatst 24 feb. 2020 09:02 door Edward Verschoor

Bewonersvereniging Park de Kieviet bestaat 20 jaar en heeft € 5.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. een kunstwerk in het vernieuwde Wilhelminapark. Om een passend kunstwerk aan te schaffen willen wij extra geld inzamelen.Daarom nodigen wij u van harte uit voor een exclusieve avond inclusief diner. Bob en Renée Drake nemen u mee langs de nieuwe tentoonstelling “Looking back, moving forward”.Samen met uw buurtgenoten zult u genieten van een
onvergetelijke avond. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het kunstwerk.


Wanneer: Dinsdag 17 maart of donderdag 26 maart 2020
Waar: Vijverweg 11
Tijd: Ontvangst 19.00 uuronder vermelding van naam, voorkeursdatum, aantal personen, adres en telefoonnummer.
De kosten á € 125,- dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL 06 ABNA 0566940523 ten name van Bewonersvereniging Park de Kieviet. Na ontvangst van de betaling is uw inschrijving definitief. Het beperkte aantal plaatsen vullen wij in op basis van ontvangstdatum van de betaling.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op één van deze unieke avonden om zo tijdens een mooie avond bij te dragen aan een blijvende bijdrage voor onze wijk!

Met hartelijke groet,

Kunstcommissie Bewonersvereniging Park de Kieviet
Monique Dekker, Rick van der Plas, Renée Drake & Martha Hartong van Ark

English translation:

Exclusive Benefit Evening showcasing a private art collection. 

Residents' association Park de Kieviet has been in existence for 20 years and has made € 5,000 available to buy for a work of art for the renovated Wilhelminapark. To purchase a suitable piece of art we would like to raise some extra money.

That is why we cordially invite you to an exclusive evening including dinner. Bob and Renée Drake will guide you through the new exhibition "Looking back, moving forward".Together with your neighbours, you will enjoy an unforgettable evening. The proceeds of this evening will go towards the purchase of the artwork.

When:          Tuesday March 17 or Thursday March 26, 2020

Where:         Vijverweg 11

Time:           7.00 pm

Registration via marthahartongvanark@parkdekieviet.nl

Stating name, preferred date, number of people, address and telephone number. 

The cost of € 125 per person should be transferred to account number

NL 06 ABNA 0566940523 in the name of Bewonersvereniging Park de Kieviet.

After receipt of payment your registration will be final. We will allocate the limited number of places based on the date of receipt of the payment. 

We hope to have the pleasure of welcoming you on one of these unique evenings during which the aim is to make a long lasting contribution to our neighbourhood! 

With kind regards,

Art Committee Residents Association Park de Kieviet

Monique Dekker, Rick van der Plas, Renee Drake & Martha Hartong van Ark

Werkzaamheden bij de Vijver in de Kieviet

Geplaatst 13 dec. 2019 10:35 door Edward Verschoor   [ 15 dec. 2019 00:04 bijgewerkt ]

Er is deze week hard gewerkt aan het plaatsen van een nieuwe beschoeiing bij de vijver.

Halloween in de Kieviet

Geplaatst 6 nov. 2019 10:38 door Edward Verschoor   [ 6 nov. 2019 10:40 bijgewerkt ]

We kijken terug op een gruwelijk leuke Halloween in de Kieviet!

Zeker 100 griezelig verkleedde buurtbewoners deden zaterdag 2 november. de spookachtig verlichtte huizen aan voor ´trick or treat´.

Een speciale dank aan Hotel Auberge de Kieviet, waar iedereen zich had verzameld. Van het huis werd er chocolademelk en glühwein aangeboden!

1-10 of 137