Nieuwsberichten

WASSENAARDOET.NL: DÉ NIEUWE BURENHULPWEBSITE VOOR WASSENAARDERS

Geplaatst 25 feb. 2019 09:39 door Edward Verschoor   [ 25 feb. 2019 09:42 bijgewerkt ]

Op 14 februari 2019 is de nieuwe burenhulpwebsite voor en door Wassenaarders van start gegaan.

WassenaarDoet is de website voor incidentele oproepen over de wijkgrenzen heen.
Via www.wassenaardoet.nl kunt u op een makkelijke manier sociale of praktische vragen stellen zonder dat uw naam vermeld wordt op de website. Wel staat uw wijk genoemd. Alle vragen en aanbiedingen zijn onbetaald. Hoe fijn is het, dat er altijd mensen zijn die graag iets voor een ander willen doen? En dat u, door het stellen van een vraag op de website iemand in de gelegenheid stelt om dat te kunnen doen?

Neem een kijkje op de website www.wassenaardoet.nl en bekijk de vragen of aanbiedingen. Reageer op een oproep of maak gemakkelijk een account aan en zet uw eigen oproep op de site.

Op de website staat hoe u makkelijk een account kunt aanmaken en naast een aantal tips ook hoe wij de veiligheid van de website hebben gewaarborgd.
WassenaarDoet is een initiatief van de Vrijwilligers Centrale Wassenaar.

Bij vragen of opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar info@wassenaardoet.nl of bellen met 06-15678510Start werkzaamheden 2e fase Wilhelminaplantsoen

Geplaatst 24 dec. 2018 01:54 door Edward Verschoor   [ 17 feb. 2019 02:06 bijgewerkt ]

Beplantingplan Wilhelminaplein 2e deel

18 februari zal worden gestart met het 2e deel van het herstel van het Wilhelminaplantsoen. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd door de gemeente.

De punt van het plantsoen is eerder op de schop gegaan. Het middendeel van de punt heeft de groencommissie kunnen inrichten als een pluktuin voor de bewoners.Er wordt al geplukt, maar er is nog overvloed.  

Het beheer wordt in samenwerking met de gemeente gedaan. We hebben veel positieve reacties gekregen. Mochten er nog bewoners zijn die af en toe warm lopen om straks een beetje te snoeien, laat het weten. De kruidensoorten (culinaire toepassing) zijn: thijm, salie, lavendel, rozemarijn, alsem, bieslook, peterselie, munt, valeriaan, ooievaarsbek (geranium iets wat hoger type), roomse kervel, venkel.

Voorts zijn geplant: rode zonnehoed en lupine (deze hebben vaak een medicinale toepassing). De kruiden zijn aangevuld met de volgende planten: gebroken hartje (dicentra spectabilis) japans anemoon, echte sleutelbloem, Kaukasisch vergeet-me-nietje, kalimeris incisa ‘alba’.(klein wit margrietje)

De bestrating, nu in het midden pad, is van Nobre Cál. Dit is een fijnkorrelig breekmateriaal dat zeer geschikt is als halfverharding. Dit materiaal is afkomstig uit natuurlijk kalkgesteente. Deze halfverharding zal op het hele plein worden doorgezet.

De planning is om in maart het herstel van het plantsoen te hebben afgerond.

Onderstaand zijn de plannen te bekijken, klik op de links:

Beplantingsplan Wilhelminaplein

Beplantingsplan bollen

Voor echte liefhebbers nog de gebruikte planten en bollen:

Plantenlijst Wilheminaplein

Plantenlijst bollenOproep voor verstrekken mailadressen leden

Geplaatst 21 mrt. 2018 12:21 door Edward Verschoor   [ 28 mrt. 2018 21:06 bijgewerkt ]

Het secretariaat van onze vereniging is helaas niet in het bezit van alle mailadressen van het huidige ledenbestand zodat wij u niet op de hoogte kunnen houden van bijeenkomsten (ALV) en speciaal voor de leden georganiseerde evenementen, zoals de bridgedrive, de jaarlijkse duinwandeling, de zomerborrel en bezoeken, zoals aan de Art Space van de fam. Drake.

Wij verzoeken u dringend om uw e-mailadres op te geven aan de Edward Verschoor: edward.verschoor@parkdekieviet.nl die het adressenbestand bijhoudt.

met vriendelijke groet, het bestuur.

werkzaamheden fietspad Meijendelseweg

Geplaatst 1 mrt. 2018 05:22 door Edward Verschoor   [ 1 mrt. 2018 05:23 bijgewerkt ]

Binnenkort zal worden begonnen worden met de aanleg van een regenwaterafvoerleiding langs het fietspad van de Meijendelseweg. Dit gebeurt in opdracht van Dunea. Aanvang rond 19 maart. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken in beslag nemen. Dit betekent dat het fietspad  gefaseerd wordt afgesloten om deze regenwaterafvoerleiding aan te leggen.

Reden waarom Dunea dit doet heeft te maken dat zij in het duingebied Meijendel een gescheiden afvoer van riool- en regenwater willen hebben. Deze gescheiden waterstromen worden bij de parkeerplaats Kievietstop gezamenlijk op het rioolstelsel van de gemeente Wassenaar gekoppeld. Dat is niet echt duurzaam. Bij de Duinvoetlaan is wel een gescheiden riool en regenwater leiding door de gemeente Wassenaar aangelegd. Daarom wil Dunea in het deel langs de Meijendelseweg vanaf  de parkeerplaats tot aan de Duinvoetlaan deze regenwaterafvoerleiding aanleggen.

Daarmee wordt in de toekomst het rioolnet van de gemeente niet meer overbelast met schoon regenwater. En het schone regenwater wordt straks gescheiden afgevoerd naar de boezemsloot  in de Buurtweg. Nadat deze leiding is aangelegd zal deze worden overgedragen aan de gemeente Wassenaar.

Wat betekent dat voor de bewoners langs de Meijendelseweg tussen de parkeerplaats Kievietstop en de Duinvoetlaan? Dunea neemt vóór dat  de werkzaamheden gaan beginnen de huidige situatie op. Dat geldt voor zowel het fietspad, als voor de rijbaan en voor de verschillende muurtjes langs het wandelpad. Wij proberen tijdens de werkzaamheden de toegang tot de percelen zo min mogelijk te verstoren. Voor de fietsers en wandelaars zal een deel van de Meijendelseweg worden gebruikt. Daarmee wordt mogelijke hinder tot een minimum beperkt.

De aannemer zal voor de start van de werkzaamheden de bewoners van de Meijendelseweg, tussen parkeerplaats en Duinvoetlaan, schriftelijk op de hoogte brengen.

Burenhulp

Geplaatst 28 okt. 2017 10:31 door Edward Verschoor   [ 28 okt. 2017 10:38 bijgewerkt ]

De gemeente heeft het bestuur van onze bewonersvereniging gevraagd om mee te werken aan een onderzoek naar de behoefte in onze wijk aan hulp van buurtgenoten aan individuele buurtgenoten die dat kenbaar maken. Het bestuur wil gevolg geven aan dit verzoek en heeft het volgende plan. Bewoners van Park de Kieviet en Kievietsduin (ook de niet-leden) die hulp wensen van buurtgenoten kunnen dit per mail of via de telefoon kenbaar maken aan mevr. Ds. Mary Ann Bezemer.

Adres: Duinvoetlaan 4

Telefoon: 06-43565000Ds. Mary An Bezemer is als geestelijk verzorger verbonden aan het Hospice in Wassenaar. Daarvoor heeft zij bijna 28 jaar als krijgsmachtpredikant bij de Koninklijke Marechaussee gewerkt. Zij heeft veel ervaring met zorg voor mensen, waarbij de gesprekken vertrouwelijk zijn in zeer wisselende situaties. Het gaat hierbij om niet-professionele en meestal incidentele/tijdelijke hulp, zoals de hond uitlaten, de brievenbus legen, een wandelingetje maken, Avalex containers buiten zetten etc. of af en toe een kopje koffie/thee komen drinken. Er is geen drempel, iedereen kan burenhulp inroepen.

Indien daar behoefte aan is, kan er ook een telefooncirkel opgezet worden. Het idee daarbij is dat een klein aantal bewoners, bijvoorbeeld 5 of 6, elkaar in een vaste volgorde elke dag even bellen om te horen of alles goed gaat. De laatste belt tot slot de eerste zodat de cirkel gesloten wordt. Buurtbewoners kunnen hun hulpvraag kenbaar maken bij mevr. Bezemer, die vervolgens onze webmaster Edward Verschoor in kennis stelt zonder daarbij de naam en adres van de aanvrager te noemen. Hij stuurt een mail aan de leden met de informatie over de hulpvraag en plaatst die ook op onze website.

Buurtgenoten die hulp willen bieden melden zich aan bij mevr. Bezemer die het verdere contact verzorgt. In haar rapportage aan het bestuur zal mevr. Bezemer alleen de hulpvraag benoemen, maar niet de naam en het adres van de hulpvrager. Op deze wijze wordt de hulpvraag discreet behandeld.

 

Iedereen welkom tijdens open dag Kikkervalleien in Meijendel

Geplaatst 20 jun. 2017 04:56 door Edward Verschoor   [ 26 dec. 2017 09:36 bijgewerkt ]


Dunea stelt één keer per jaar de Kikkervalleien in het duingebied Meijendel open voor publiek. Normaal is dit gebied afgesloten, maar op zondag 25 juni kan iedereen de valleien bezichtigen. Bezoekers zien met eigen ogen hoe het duin zich heeft ontwikkeld en kunnen genieten van het pure en dynamische landschap van de vochtige duinvalleien. De valleien hebben grote internationale betekenis, omdat ze soorten herbergen die in Europa vrijwel zijn uitgestorven en nu alleen aan de kust te vinden zijn.

Vochtige duinvalleien

De vochtige duinvalleien liggen in het buitenduin (net achter de zeereep, grenzend aan de zee). De grondwaterstand in die gebieden is heel wisselend en de kwaliteit van het water is bijzonder goed. Behalve dat hier specifieke soorten zoals orchideeën, parnassia en duizendguldenkruid groeien, zijn er exemplaren van het bijzondere maanvarentje gezien. Bovendien is het de kraamkamer van het duin als het gaat om amfibieën en insecten.

Karakteristieke soorten

De rugstreeppad en de boomkikker laten zich in de Kikkervalleien zien én horen met hun gekwaak en gekwekker. Ook de kamsalamander komt er voor. Gelukkig zijn hier ook nog karakteristieke duinvogelsoorten te vinden. Denk dan aan de graspieper, roodborsttapuit en tapuit. En, niet te vergeten, zeldzame libellen, vlinder- en keversoorten, zoals de zandloopkever.

Open dag

De Kikkervalleien worden op zondag 25 juni van 11.00 tot 15.30 uur opengesteld voor het publiek. Speciaal voor deze dag is in de Kikkervalleien een wandelroute uitgezet en kunnen bezoekers hun weg zoeken langs informatiebordjes. Maar in het terrein zijn ook collega's van Dunea aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Zij vertellen u vol passie over al het leven in de Kikkervalleien.

Insecten onder de loep

Vrijwilligers van Dunea staan bij de kwelplas van de Kikkervalleien met loepjes en waterbakjes om jong en oud van dichtbij kennis te laten maken met allerlei insecten, larven, rupsen, vliegjes, kikkertjes en padden. Aanmelden voor de open dag is niet nodig en deelname is gratis. Let op: de wandelroute loopt voornamelijk over onverhard en soms moeilijk begaanbaar terrein en is daardoor niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Honden zijn niet toegestaan.

Routebeschrijving

Vanaf De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea loopt of fietst u richting het strand over de Golfzangweg. Op de kruising (met fietspad de Ganzenhoekweg) gaat u rechtsaf. Vanaf daar is het nog ongeveer 1,5 kilometer lopen/fietsen tot de entree van de Kikkervalleien. De entree is gemarkeerd met Dunea vlaggen. De route wordt vanaf het Watertorenplein, de vallei Meijendel en de Wassenaarse Slag aangegeven met borden.


Dunea en Nationaal Park Hollandse Duinen

Geplaatst 3 jun. 2017 11:06 door Edward Verschoor   [ 27 dec. 2017 03:53 bijgewerkt ]

Weet u dat wij als bewoners van de Kieviet aan de rand van een Nationaal Park wonen?

De Hollandse Duinen heeft de titel Mooiste natuurgebied van Nederland ontvangen. Daar zijn wij enorm trots op! Zeker als je bedenkt dat het idee voor het oprichten van dit Nationaal Park pas een krappe vier maanden eerder was ontstaan bij Dunea, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder.


Samen met andere terreinbeheerders, gemeenten en andere overheden, maatschappelijke organisaties, marketingbureaus, landgoedeigenaren en ondernemers ontwikkelt Dunea een nieuw Nationaal Park langs de Hollandse kust. Het gebied loopt van minimaal Hoek van Holland tot en met Noordwijk en omvat strand en landgoederen, met de Natura-2000 aangewezen duingebieden als groene ruggengraat.
 


De ontstaansgeschiedenis van Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) is bijzonder. Dunea wilde als grootste terreinbeheerder in de regio haar duinen de status van Nationaal Park bezorgen en zag tegelijkertijd kansen voor de regio. Dat enthousiasme werd gedeeld door collega terreinbeheerders Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap. Op 6 juli 2016 organiseerde Dunea een eerste brainstormsessie met logische partners. Met het daarop volgende enthousiasme, gevoel van trots en het gedeelde belang voor de regio heeft Dunea een coalitie van maar liefst 39 partijen weten te vormen. Op 14 november 2016 werd het initiatief van NPHD officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kasteel Duivenvoorde. Diezelfde dag werd het bidbook aangeboden aan de vakjury voor ‘Het mooiste natuurgebied van Nederland’. De focus op het gezamenlijke belang maakt de coalitie enorm slagvaardig en stelt ons in staat dit mooiste natuurgebied van Nederland verder te vormen naar een Nationaal Park van Wereldklasse.

 

Kansen voor recreatie en toerisme

Met het Nationaal Park verbinden we de natuur met de steden en hun culturele activiteiten. De samenwerking, de aandacht rondom de verkiezing van het Ministerie van Economische Zaken en de titel Nationaal Park bieden kansen voor recreatie en toerisme voor gemeenten.

 

Nieuwsberichten

 

Meer weten en meedoen

Kijk voor meer informatie op de websites van het Nationaal Park Hollandse Duinen en die van Nationale Parken van Wereldklasse. Wilt u alsnog meedoen aan dit prachtige initiatief? Dat kan! Neem voor meer informatie contact op met het projectteam Nationaal Park Hollandse Duinen via info@nationaalparkhollandseduinen.nl

bron: Dunea

AVALEX: Het Nieuwe Inzamelen Update

Geplaatst 26 jan. 2017 10:21 door Edward Verschoor

In de Wassenaarse Krant van 26 oktober jl. heeft Avalex de plannen gepubliceerd voor de ingrijpende veranderingen  in het ophalen van afval. Er zal meer afval moeten worden gescheiden. Daar is veel voor te zeggen, maar het verlies aan dienstverlening dat daarbij wordt voorgesteld is voor veel inwoners van Wassenaar niet aanvaardbaar. Zo zal de groencontainer nog maar eens per 14 dagen worden geledigd.

Onze bewonersvereniging heeft daarom een brief aan B en W geschreven en gevraagd om een gratis extra groencontainer en om overleg over de plaatsing van de containers voor het restafval. Die brief staat op onze website.

De  Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft ook een brief aan B en W geschreven en heeft op maandag 7 november ingesproken bij de Commissie Ruimte en Economie van de Gemeenteraad. De Vrienden pleitten voor een inventarisatie van de problemen door de  buurtverenigingen in te schakelen en zo maatwerk te leveren bij het oplossen van de problemen.

 De Vrienden hebben op 17 november jl. overleg gevoerd met wethouder Maat. Opnieuw is gepleit voor een gratis tweede groencontainer ( op aanvraag) en maatwerk bij het invoeren van veranderingen in de dienstverlening door overleg met de buurtverenigingen, na een schriftelijke inventarisatie van de problemen zodat buurtverenigingen geclusterd zouden kunnen worden. De wethouder zegde toe zich te zullen inspannen om maatwerk te leveren en wilde wel een tweede groencontainer voor € 50,-- per jaar beschikbaar stellen (i.p.v. € 231,40). Als de proef met de bladkorven slaagt (voldoende gebruik en geen misbruik) dan komen er volgend jaar meer. Voorts kan een kleine groencontainer (140 liter) kosteloos ingeruild worden  voor een grote groencontainer (240 liter).

In de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van 28 november jl. was Avalex door de VVD op de agenda gezet. Er waren 7 insprekers, verontruste burgers met verscheidene problemen m.b.t. de plannen van Avalex. Wethouder Maat zegde toe dat in de wijken met veel blad de ophaal frequentie van de groencontainer in de periode april tot december  wekelijks zou kunnen blijven na  betaling van €30 per jaar per adres. Wederom toezeggingen over maatwerk.

In de vergadering van de Gemeenteraad van 12 december jl. beloofde de wethouder dat in 2017 de groencontainer in de periode april tot december wekelijks wordt opgehaald zonder bijbetaling. Op verzoek van de bewoner wordt de blauwe papercontainer niet bezorgd. De door de VVD ingediende motie om maatwerk te leveren werd aangenomen. Wellicht leidt dat ook tot een gedifferentieerde tariefstructuur. Overigens was al eerder aangekondigd dat in 2017 de tarieven met ongeveer € 75,-- worden verminderd.

 Alles overziende mag wel geconcludeerd worden dat het samenspel tussen Avalex en het gemeentebestuur veel te wensen heeft overgelaten. Het verder scheiden aan de bron dan nu gebeurt, wordt breed gesteund, maar de invoering daarvan hangt af van de beschikbaarheid van ondergrondse containers voor het restafval. De plaatsing daarvan gaat nog geruime tijd duren. Het verlagen van de ophaal frequentie (eigenlijk alleen van de grijze container) is wel een onderdeel van het nieuwe inzamelen, maar is pas aan de orde als die grijze container zijn nieuwe rol krijgt ( plastic, metalen en drinkpakken). Voor de halvering van de ophaalfrequentie van de groencontainer en de blauwe container kan geen rechtvaardiging gevonden worden in de systematiek van het nieuwe inzamelen.

Samenvatting van de huidige stand van zaken:

 • een kleine groencontainer mag kosteloos worden ingeruild voor een grote;

 • de groencontainer wordt in 2017 in Wassenaar- Zuid en in Rijksdorp in de maanden april tot december wekelijks geledigd zonder bijbetaling; in de periode daarbuiten eens per twee weken. In de andere gebieden wordt eens per 2 weken opgehaald. Begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017.

 • een tweede groencontainer is op aanvraag beschikbaar voor  € 50,-- per jaar;

 • de blauwe container wordt eens per 4 weken geledigd; begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017; bewoners die deze container nog niet hebben en hem niet willen ontvangen moeten dat melden aan Avalex;

 • de grijze container wordt eens per 2 weken geledigd; begint waarschijnlijk  in het eerste kwartaal van 2017;

 • verlaging van het tarief in 2017 van ongeveer € 75,--;

 • het nieuwe inzamelen (met rol- verandering van de grijze container) gaat beginnen in 2018 of later, afhankelijk van de plaatsing van nieuwe ondergrondse containers;

Naar verwachting zal Avalex de bewoners nog nader informeren.

WFT 20.12.2016  (2)

 

AVALEX: Het Nieuwe Inzamelen

Geplaatst 20 dec. 2016 08:48 door Edward Verschoor   [ 30 dec. 2016 10:23 bijgewerkt ]


In De Wassenaarse Krant van 26 oktober jl. heeft Avalex de plannen gepubliceerd voor de ingrijpende veranderingen  in het ophalen van afval. Er zal meer afval moeten worden gescheiden. Daar is veel voor te zeggen, maar het verlies aan dienstverlening dat daarbij wordt voorgesteld is voor veel inwoners van Wassenaar niet aanvaardbaar. Zo zal de groencontainer nog maar eens per 14 dagen worden geledigd.

Onze bewonersvereniging heeft daarom een brief aan B en W geschreven en gevraagd om een gratis extra groencontainer en om overleg over de plaatsing van de containers voor het restafval. Die brief staat op onze website.

De  Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft ook een brief aan B en W geschreven en heeft op maandag 7 november ingesproken bij de Commissie Ruimte en Economie van de Gemeenteraad.  De Vrienden pleitten voor een inventarisatie van de problemen door de  buurtverenigingen in te schakelen en zo maatwerk te leveren bij het oplossen van de problemen.

De Vrienden hebben op 17 november jl. overleg gevoerd met wethouder Maat. Opnieuw is gepleit voor een gratis tweede groencontainer ( op aanvraag) en maatwerk bij het invoeren van veranderingen in de dienstverlening door overleg met de buurtverenigingen, na een schriftelijke inventarisatie van de problemen zodat buurtverenigingen geclusterd zouden kunnen worden. De wethouder zegde toe zich te zullen inspannen om maatwerk te leveren en wilde wel een tweede groencontainer voor € 50,--per jaar beschikbaar stellen (i.p.v. € 231,40). Als de proef met de bladkorven slaagt (voldoende gebruik en geen misbruik) dan komen er volgend jaar meer.

In de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van 28 november jl. was Avalex door de VVD op de agenda gezet. Er waren 7 insprekers, verontruste burgers met verscheidene problemen m.b.t. de plannen van Avalex. Wethouder Maat zegde toe dat in de wijken met veel blad de ophaal frequentie van de groencontainer in de periode april tot december  wekelijks zou kunnen blijven na  betaling van € 30,-- per jaar per adres. Wederom toezeggingen over maatwerk.

In de vergadering van de Gemeenteraad van 12 december jl. beloofde de wethouder dat in 2017 de groencontainer wekelijks wordt opgehaald zonder bijbetaling. De blauwe papierbak wordt alleen geleverd op verzoek van de bewoner. De door de VVD ingediende motie om maatwerk te leveren werd aangenomen. Wellicht leidt dat ook tot een gedifferentieerde tariefstructuur. Overigens was al eerder aangekondigd dat in 2017 de tarieven met ongeveer €75 worden verminderd.

 Alles overziende mag wel geconcludeerd worden dat het samenspel tussen Avalex en het gemeentebestuur veel te wensen heeft overgelaten. Het verder scheiden aan de bron dan nu gebeurt, wordt breed gesteund, maar de invoering daarvan hangt af van de beschikbaarheid van ondergrondse containers voor het restafval. De plaatsing daarvan gaat nog geruime tijd duren. Het verlagen van de ophaal frequentie (eigenlijk alleen van de grijze container) is wel een onderdeel van het nieuwe inzamelen, maar is pas aan de orde als die grijze container zijn nieuwe rol krijgt ( plastic, metalen en drinkpakken). Voor de halvering van de ophaal- frequentie van de groencontainer en de blauwe container kan geen rechtvaardiging gevonden worden in de systematiek van het nieuwe inzamelen.

Samenvatting van de huidige stand van zaken:
 • de groencontainer wordt in 2017 wekelijks geledigd van april tm december zonder bijbetaling in Wassenaar Zuid en Rijksdorp.

 • buiten deze periode één keer per twee weken.

 • een kleine groencontainer kan gratis worden omgeruild voor een grote.

 • een tweede groencontainer is op aanvraag zonder extra kosten beschikbaar.

 • de blauwe container wordt eens per 4 weken geledigd; begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017; bewoners die deze container nog niet hebben, mogen hem weigeren.

 • de grijze container wordt eens per 2 weken geledigd; begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017;

 • verlaging van het tarief in 2017 van ongeveer € 75,--;

 • het nieuwe inzamelen gaat beginnen in 2019 of 2020, afhankelijk van de plaatsing van nieuwe ondergrondse containers.

WFT 20.12.2016

Kerst bij Voorlinden!

Geplaatst 5 dec. 2016 08:45 door Edward Verschoor

 
Nog geen plannen tijdens de feestdagen? Kom naar Museum Voorlinden! Op 1ste en 2e kerstdag zijn wij open, en ook op 1 januari proosten we graag met jullie op het nieuwe jaar. Het is een mooie kans om de tentoonstelling Ellsworth Kelly: Bloemlezing nog te bezoeken. Deze expositie is tot en met zondag 8 januari 2017 te zien.
Behalve in het museum ben je welkom om een wandeling te maken in het bos en de duinen op het landgoed. Warm daarna lekker op in ons restaurant in het oude landhuis. Wij kijken er naar uit om de feestdagen met jullie te vieren.

Charles Avery, zonder titel (Monoist) (2012)

Avery in het landhuis

De teksten, tekeningen, installaties en sculpturen van Charles Avery (1973) nemen je mee op reis naar een verzonnen eiland. De inwoners van dit imaginaire eiland, The Islanders, worden gekenmerkt door onder andere hun markante hoofddeksels. Van de eilandbewoners boetseert Avery portretbustes zoals 'zonder titel (Monoist)', die bovenaan de trap van restaurant Voorlinden staat opgesteld. Avery ontleent zijn inspiratie onder meer aan zijn jeugdjaren op het Schotse eiland Mull en aan tijd die hij doorbracht in Rome en de Londense wijk Hackney. Zijn werk wortelt in de kunstgeschiedenis, maar ook invloeden van filosofie, literatuur, mathematica en natuurwetenschap zijn te herkennen.

A.H. Gouwe, Landschap in Zuid-Limburg (1917)

Collectie uitgelicht: A. H. Gouwe

Adriaan Herman Gouwe (1875-1965) bracht de zomermaanden tussen 1908 en 1927 in Zuid-Limburg door, terwijl hij de rest van het jaar in Amsterdam te vinden was. Hij hield van het glooiende heuvellandschap. Omdat de winter Gouwe niet inspireerde en hij het beste kon schilderen in de natuur, vertrok hij in 1927 met de boot naar Tahiti. Aldaar hoopte hij meer te kunnen leven als ‘natuurmens’. In 1959 bracht hij nog één keer een bezoek aan Nederland voor een tentoonstelling. Daarna keerde hij voorgoed terug naar Tahiti waar hij in 1965 op 90-jarige leeftijd overleed.

Anthony Goicolea, Maternal & Paternal (2008)

Goicolea in Gent

Museum Dr. Guislain in Gent maakt tentoonstellingen over de menselijke geest en daaraan verwante sociaal-maatschappelijke thema’s. Op dit moment is er de expositie Adoptie. Tussen avontuur en kwetsuur waar de werken ‘Maternal’ en ‘Paternal’ van Anthony Goicolea (1971) uit de collectie van Museum Voorlinden in te zien zijn. De tentoonstelling belicht het vraagstuk op welke manier een origine de zoektocht naar een eigen identiteit kleurt. Tot en met 17 april 2017 is de tentoonstelling te bezoeken.
Correspondentieadres
Buurtweg 90
2244 AG Wassenaar
Nederland
070 51 21 660
1-10 of 122