Nieuwsberichten

AVALEX: Het Nieuwe Inzamelen Update

Geplaatst 26 jan. 2017 10:21 door Edward Verschoor

In de Wassenaarse Krant van 26 oktober jl. heeft Avalex de plannen gepubliceerd voor de ingrijpende veranderingen  in het ophalen van afval. Er zal meer afval moeten worden gescheiden. Daar is veel voor te zeggen, maar het verlies aan dienstverlening dat daarbij wordt voorgesteld is voor veel inwoners van Wassenaar niet aanvaardbaar. Zo zal de groencontainer nog maar eens per 14 dagen worden geledigd.

Onze bewonersvereniging heeft daarom een brief aan B en W geschreven en gevraagd om een gratis extra groencontainer en om overleg over de plaatsing van de containers voor het restafval. Die brief staat op onze website.

De  Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft ook een brief aan B en W geschreven en heeft op maandag 7 november ingesproken bij de Commissie Ruimte en Economie van de Gemeenteraad. De Vrienden pleitten voor een inventarisatie van de problemen door de  buurtverenigingen in te schakelen en zo maatwerk te leveren bij het oplossen van de problemen.

 De Vrienden hebben op 17 november jl. overleg gevoerd met wethouder Maat. Opnieuw is gepleit voor een gratis tweede groencontainer ( op aanvraag) en maatwerk bij het invoeren van veranderingen in de dienstverlening door overleg met de buurtverenigingen, na een schriftelijke inventarisatie van de problemen zodat buurtverenigingen geclusterd zouden kunnen worden. De wethouder zegde toe zich te zullen inspannen om maatwerk te leveren en wilde wel een tweede groencontainer voor € 50,-- per jaar beschikbaar stellen (i.p.v. € 231,40). Als de proef met de bladkorven slaagt (voldoende gebruik en geen misbruik) dan komen er volgend jaar meer. Voorts kan een kleine groencontainer (140 liter) kosteloos ingeruild worden  voor een grote groencontainer (240 liter).

In de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van 28 november jl. was Avalex door de VVD op de agenda gezet. Er waren 7 insprekers, verontruste burgers met verscheidene problemen m.b.t. de plannen van Avalex. Wethouder Maat zegde toe dat in de wijken met veel blad de ophaal frequentie van de groencontainer in de periode april tot december  wekelijks zou kunnen blijven na  betaling van €30 per jaar per adres. Wederom toezeggingen over maatwerk.

In de vergadering van de Gemeenteraad van 12 december jl. beloofde de wethouder dat in 2017 de groencontainer in de periode april tot december wekelijks wordt opgehaald zonder bijbetaling. Op verzoek van de bewoner wordt de blauwe papercontainer niet bezorgd. De door de VVD ingediende motie om maatwerk te leveren werd aangenomen. Wellicht leidt dat ook tot een gedifferentieerde tariefstructuur. Overigens was al eerder aangekondigd dat in 2017 de tarieven met ongeveer € 75,-- worden verminderd.

 Alles overziende mag wel geconcludeerd worden dat het samenspel tussen Avalex en het gemeentebestuur veel te wensen heeft overgelaten. Het verder scheiden aan de bron dan nu gebeurt, wordt breed gesteund, maar de invoering daarvan hangt af van de beschikbaarheid van ondergrondse containers voor het restafval. De plaatsing daarvan gaat nog geruime tijd duren. Het verlagen van de ophaal frequentie (eigenlijk alleen van de grijze container) is wel een onderdeel van het nieuwe inzamelen, maar is pas aan de orde als die grijze container zijn nieuwe rol krijgt ( plastic, metalen en drinkpakken). Voor de halvering van de ophaalfrequentie van de groencontainer en de blauwe container kan geen rechtvaardiging gevonden worden in de systematiek van het nieuwe inzamelen.

Samenvatting van de huidige stand van zaken:

 • een kleine groencontainer mag kosteloos worden ingeruild voor een grote;

 • de groencontainer wordt in 2017 in Wassenaar- Zuid en in Rijksdorp in de maanden april tot december wekelijks geledigd zonder bijbetaling; in de periode daarbuiten eens per twee weken. In de andere gebieden wordt eens per 2 weken opgehaald. Begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017.

 • een tweede groencontainer is op aanvraag beschikbaar voor  € 50,-- per jaar;

 • de blauwe container wordt eens per 4 weken geledigd; begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017; bewoners die deze container nog niet hebben en hem niet willen ontvangen moeten dat melden aan Avalex;

 • de grijze container wordt eens per 2 weken geledigd; begint waarschijnlijk  in het eerste kwartaal van 2017;

 • verlaging van het tarief in 2017 van ongeveer € 75,--;

 • het nieuwe inzamelen (met rol- verandering van de grijze container) gaat beginnen in 2018 of later, afhankelijk van de plaatsing van nieuwe ondergrondse containers;

Naar verwachting zal Avalex de bewoners nog nader informeren.

WFT 20.12.2016  (2)

 

AVALEX: Het Nieuwe Inzamelen

Geplaatst 20 dec. 2016 08:48 door Edward Verschoor   [ 30 dec. 2016 10:23 bijgewerkt ]


In De Wassenaarse Krant van 26 oktober jl. heeft Avalex de plannen gepubliceerd voor de ingrijpende veranderingen  in het ophalen van afval. Er zal meer afval moeten worden gescheiden. Daar is veel voor te zeggen, maar het verlies aan dienstverlening dat daarbij wordt voorgesteld is voor veel inwoners van Wassenaar niet aanvaardbaar. Zo zal de groencontainer nog maar eens per 14 dagen worden geledigd.

Onze bewonersvereniging heeft daarom een brief aan B en W geschreven en gevraagd om een gratis extra groencontainer en om overleg over de plaatsing van de containers voor het restafval. Die brief staat op onze website.

De  Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft ook een brief aan B en W geschreven en heeft op maandag 7 november ingesproken bij de Commissie Ruimte en Economie van de Gemeenteraad.  De Vrienden pleitten voor een inventarisatie van de problemen door de  buurtverenigingen in te schakelen en zo maatwerk te leveren bij het oplossen van de problemen.

De Vrienden hebben op 17 november jl. overleg gevoerd met wethouder Maat. Opnieuw is gepleit voor een gratis tweede groencontainer ( op aanvraag) en maatwerk bij het invoeren van veranderingen in de dienstverlening door overleg met de buurtverenigingen, na een schriftelijke inventarisatie van de problemen zodat buurtverenigingen geclusterd zouden kunnen worden. De wethouder zegde toe zich te zullen inspannen om maatwerk te leveren en wilde wel een tweede groencontainer voor € 50,--per jaar beschikbaar stellen (i.p.v. € 231,40). Als de proef met de bladkorven slaagt (voldoende gebruik en geen misbruik) dan komen er volgend jaar meer.

In de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van 28 november jl. was Avalex door de VVD op de agenda gezet. Er waren 7 insprekers, verontruste burgers met verscheidene problemen m.b.t. de plannen van Avalex. Wethouder Maat zegde toe dat in de wijken met veel blad de ophaal frequentie van de groencontainer in de periode april tot december  wekelijks zou kunnen blijven na  betaling van € 30,-- per jaar per adres. Wederom toezeggingen over maatwerk.

In de vergadering van de Gemeenteraad van 12 december jl. beloofde de wethouder dat in 2017 de groencontainer wekelijks wordt opgehaald zonder bijbetaling. De blauwe papierbak wordt alleen geleverd op verzoek van de bewoner. De door de VVD ingediende motie om maatwerk te leveren werd aangenomen. Wellicht leidt dat ook tot een gedifferentieerde tariefstructuur. Overigens was al eerder aangekondigd dat in 2017 de tarieven met ongeveer €75 worden verminderd.

 Alles overziende mag wel geconcludeerd worden dat het samenspel tussen Avalex en het gemeentebestuur veel te wensen heeft overgelaten. Het verder scheiden aan de bron dan nu gebeurt, wordt breed gesteund, maar de invoering daarvan hangt af van de beschikbaarheid van ondergrondse containers voor het restafval. De plaatsing daarvan gaat nog geruime tijd duren. Het verlagen van de ophaal frequentie (eigenlijk alleen van de grijze container) is wel een onderdeel van het nieuwe inzamelen, maar is pas aan de orde als die grijze container zijn nieuwe rol krijgt ( plastic, metalen en drinkpakken). Voor de halvering van de ophaal- frequentie van de groencontainer en de blauwe container kan geen rechtvaardiging gevonden worden in de systematiek van het nieuwe inzamelen.

Samenvatting van de huidige stand van zaken:
 • de groencontainer wordt in 2017 wekelijks geledigd van april tm december zonder bijbetaling in Wassenaar Zuid en Rijksdorp.

 • buiten deze periode één keer per twee weken.

 • een kleine groencontainer kan gratis worden omgeruild voor een grote.

 • een tweede groencontainer is op aanvraag zonder extra kosten beschikbaar.

 • de blauwe container wordt eens per 4 weken geledigd; begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017; bewoners die deze container nog niet hebben, mogen hem weigeren.

 • de grijze container wordt eens per 2 weken geledigd; begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017;

 • verlaging van het tarief in 2017 van ongeveer € 75,--;

 • het nieuwe inzamelen gaat beginnen in 2019 of 2020, afhankelijk van de plaatsing van nieuwe ondergrondse containers.

WFT 20.12.2016

Kerst bij Voorlinden!

Geplaatst 5 dec. 2016 08:45 door Edward Verschoor

 
Nog geen plannen tijdens de feestdagen? Kom naar Museum Voorlinden! Op 1ste en 2e kerstdag zijn wij open, en ook op 1 januari proosten we graag met jullie op het nieuwe jaar. Het is een mooie kans om de tentoonstelling Ellsworth Kelly: Bloemlezing nog te bezoeken. Deze expositie is tot en met zondag 8 januari 2017 te zien.
Behalve in het museum ben je welkom om een wandeling te maken in het bos en de duinen op het landgoed. Warm daarna lekker op in ons restaurant in het oude landhuis. Wij kijken er naar uit om de feestdagen met jullie te vieren.

Charles Avery, zonder titel (Monoist) (2012)

Avery in het landhuis

De teksten, tekeningen, installaties en sculpturen van Charles Avery (1973) nemen je mee op reis naar een verzonnen eiland. De inwoners van dit imaginaire eiland, The Islanders, worden gekenmerkt door onder andere hun markante hoofddeksels. Van de eilandbewoners boetseert Avery portretbustes zoals 'zonder titel (Monoist)', die bovenaan de trap van restaurant Voorlinden staat opgesteld. Avery ontleent zijn inspiratie onder meer aan zijn jeugdjaren op het Schotse eiland Mull en aan tijd die hij doorbracht in Rome en de Londense wijk Hackney. Zijn werk wortelt in de kunstgeschiedenis, maar ook invloeden van filosofie, literatuur, mathematica en natuurwetenschap zijn te herkennen.

A.H. Gouwe, Landschap in Zuid-Limburg (1917)

Collectie uitgelicht: A. H. Gouwe

Adriaan Herman Gouwe (1875-1965) bracht de zomermaanden tussen 1908 en 1927 in Zuid-Limburg door, terwijl hij de rest van het jaar in Amsterdam te vinden was. Hij hield van het glooiende heuvellandschap. Omdat de winter Gouwe niet inspireerde en hij het beste kon schilderen in de natuur, vertrok hij in 1927 met de boot naar Tahiti. Aldaar hoopte hij meer te kunnen leven als ‘natuurmens’. In 1959 bracht hij nog één keer een bezoek aan Nederland voor een tentoonstelling. Daarna keerde hij voorgoed terug naar Tahiti waar hij in 1965 op 90-jarige leeftijd overleed.

Anthony Goicolea, Maternal & Paternal (2008)

Goicolea in Gent

Museum Dr. Guislain in Gent maakt tentoonstellingen over de menselijke geest en daaraan verwante sociaal-maatschappelijke thema’s. Op dit moment is er de expositie Adoptie. Tussen avontuur en kwetsuur waar de werken ‘Maternal’ en ‘Paternal’ van Anthony Goicolea (1971) uit de collectie van Museum Voorlinden in te zien zijn. De tentoonstelling belicht het vraagstuk op welke manier een origine de zoektocht naar een eigen identiteit kleurt. Tot en met 17 april 2017 is de tentoonstelling te bezoeken.
Correspondentieadres
Buurtweg 90
2244 AG Wassenaar
Nederland
070 51 21 660
Brief aan B&W namens de bewonersvereniging ophaalfrequentie GFT

Geplaatst 5 nov. 2016 09:49 door Edward Verschoor   [ 5 nov. 2016 09:51 bijgewerkt ]

Het bestuur heeft een brief verzonden naar B&W en de zorg uitgesproken over de kwestie Avalex, m.b.t. de ophaalfrequentie van de GFT en het nieuwe inzamelen. U kan de brief via deze link downloaden:

In 2018 bestaat de Kievietschool 100 jaar!

Geplaatst 29 okt. 2016 02:00 door Edward Verschoor   [ 29 okt. 2016 02:03 bijgewerkt ]

In 2018 bestaat de Kievietschool 100 jaar! Dat moet natuurlijk groots gevierd worden. De datum is in ieder geval al geprikt: 20 september 2018. Heeft u leuke ideeën over de invulling, of wilt u meehelpen bij het organiseren? Laat dit dan weten via: gerard@kievietschool.nl

Wij zijn in ieder geval al begonnen met het verzamelen van de contactgegevens van oud-betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, ouders etc.), zodat straks zoveel mogelijk mensen uitgenodigd kunnen worden. Wilt u zeker weten dat u op de hoogte gehouden wordt van het 100-jarige jubileum of andere reünies? kijk dan op de site van de Kievietschool: http://www.kievietschool.nl

Of bekijk de laatste nieuwsbrief via deze link:

Bewonersbrief zandtransporten Dunea

Geplaatst 1 sep. 2016 12:59 door Edward Verschoor   [ 11 sep. 2016 23:52 bijgewerkt ]

In de link kunt u een brief downloaden die binnenkort door de aannemer zal worden verspreid onder de bewoners. Bij onduidelijkheden in deze brief verwijzen wij graag naar het nieuwsbericht wat hieronder is geplaatst door onze voorzitter.


Werkzaamheden Dunea in Meijendel

Geplaatst 18 aug. 2016 03:48 door Edward Verschoor   [ 20 aug. 2016 02:15 bijgewerkt ]

Na 13 september zullen er weer transporten door onze wijk plaats vinden ten behoeve van de werkzaamheden die Dunea gaat uitvoeren in Meijendel. Het gaat vooral om  de renovatie van de Meijendelseweg tussen de rotonde en de boerderij. De vrachtwagens zullen  het asfalt van het wegdek en de puinlaag  eronder afvoeren. Bouwmaterialen voor een funderingslaag en een nieuw wegdek, dat uit klinkers zal bestaan, zullen worden aangevoerd. Voorzien zijn 700 ritten heen en terug, dus 1400 ritten. De aannemer denkt vóór Kerstmis klaar te zijn.

De maximum snelheid van 30 km/uur zal strikt worden nageleefd. De rijtijden liggen tussen 7.30 uur en 16 uur, alleen op werkdagen.

Het verkeer op de Meijendelseweg tussen de rotonde en de boerderij wordt gedeeltelijk eenrichtingsverkeer dat m.b.v. slimme verkeerslichten wordt geregeld.

Onder de funderingslaag komt een dikke plastic folie om het hemelwater op te vangen. Dit water moet worden afgevoerd via een afvoerbuis die  onder het fietspad van het openbare gedeelte van de Meijendelseweg wordt aangelegd. Het fietspad zal dus tijdelijk worden afgesloten.

Via onderstaande link kunt u uitgebreide informatie vinden in een bericht van Dunea.


Zomerborrel 2016

Geplaatst 8 aug. 2016 12:15 door Edward Verschoor   [ 8 aug. 2016 12:30 bijgewerkt ]

Het bestuur nodigt u graag uit voor de traditionele zomerborrel op zondag 28 augustus van 16.00 tot 17.30 uur op het Wilhelminaplein. Onder het genot van koele drankjes en heerlijke hapjes van Me Gusta kunt u bijpraten met uw buurtgenoten. Voor de kinderen is er natuurlijk het springkasteel. Een grote tent zorgt voor beschutting tegen regen en zon.

De Groencommissie zal tijdens de zomerborrel het boekje presenteren over de bijzondere bomen in onze wijk. Er is daarin ook aandacht voor de geschiedenis van het zuidelijk deel van het landgoed Groot Haesebroek en het beplantingsplan (1913) van De Kieviet. Inkijk exemplaren zullen op de tafels liggen. Alle leden krijgen in september een exemplaar in hun brievenbus.
De uitnodiging van de zomerborrel is via onderstaande link te downloaden:

Dunea leent €100 mln voor modernisering waternet

Geplaatst 11 jul. 2016 23:41 door Edward Verschoor

Drinkwaterleverancier Dunea leent €100 mln euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Het geld wordt gebruikt voor het voor het moderniseren van de drinkwatervoorziening en het leidingnetwerk, zo meldt de EIB.

Pompstations, watermeters

Het bedrag moet een vijfjarig investeringsplan van de Zuid-Hollandse drinkwaterleverancier ondersteunen. Dunea wil komende jaren onder meer de leidingen voor ongezuiverd water, pompstations, watermeters en ‘aanverwante operationele infrastructuur’ vernieuwen.

'Deze financieringsmogelijkheid helpt ons in een natuurlijke omgeving met moderne en duurzame technieken voldoende drinkwater te blijven produceren’, zegt bestuurdersvoorzitter Wim Drossaert. Dunea levert het drinkwater voor ongeveer 1,3 miljoen inwoners van 18 gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Den Haag en Leiden.

Vitens

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland met zo’n 5,5 miljoen particuliere en zakelijke klanten, leende vorig jaar al €150 mln van de EIB voor een vergelijkbaar investeringsprogramma. Met dat geld wordt het waternet in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel de komende vijf jaar gemoderniseerd.

Bron: FD 12-07-2016


ALV 2016: mooie opkomst!

Geplaatst 29 mei 2016 06:28 door Edward Verschoor   [ 31 mei 2016 23:33 bijgewerkt ]

Maandag 23 mei is de jaarlijkse ALV gehouden. Een 40 tal leden waren aanwezig op de vergadering. Voorafgaand aan de ALV heeft de heer Peter ten Arve een voordracht houden over het werk van de architect Herman Willem van Lindonk. Meer dan 100 villa's heeft van Lindonk in Wassenaar gebouwd.


Het verslag van de voorzitter van de ALV 2016 is nu te downloaden:

1-10 of 115