Draag bij aan De Kieviet en Kievietsduin en wordt lid!De Kievietkerk                                                                                                               De vijver in het centrum van Park de Kieviet

U heeft er duidelijk voordeel van, dus wordt lid! 
De contributie bedraagt €15,-- per jaar. Aanmelden? Vul onderstaand formulier in.
 
Onze statuten zijn te downloaden op onze pagina links & documenten of via onderstaande link: statuten bewonersvereniging park De Kieviet

Notulen van de algemene ledenvergadering zijn te verkrijgen bij nathalie.schilt@parkdekieviet.nl
 
Inschrijving is alleen mogelijk voor bewoners van de Kieviet en Kievietsduin. Per huisadres kan één persoon lid worden. Indien de bewoner van het huisadres geen eigenaar is kan zowel de     
  verhuurder als de bewoner lid zijn. Het lidmaatschap gaat in na betaling van de jaarcontributie.


Welke voordelen voor u

  • een gemeenschapsgevoel, samenwerking en veiligheid in onze buurt
  • plaatsing verkeerslichten Auberge De Kieviet (makkelijker ’s ochtends de wijk verlaten, veiligere verkeerssituatie)
  • herzien plan invoering 30 km zone (o.a. schrappen van de vele verkeersdrempels)
  • aangepast renovatieplan rioolstelsel en de bestrating Kieviet-Noord
  • goede bewonerscommunicatie renovatie rioolstelsel en de bestrating Kieviet-Noord.

Het bestuur
 
 
 
Monument op het Wilhelminaplein voor Koningin Emma                         De vijver: ontworpen door architect Mutters
 
Contact
 
Lid worden? Vragen of opmerkingen?
Neem vooral contact met ons op of vul onderstaand formulier in.
 
Nathalie Schilt
Secretaris
 
Vijverweg 7A 
2243 HR Wassenaar
 

Nieuw lidmaatschap wordt geactiveerd na betaling van € 15,-- op rekening nummer NL06ABNA0566940523 bic: ABNANL2A t.n.v. de Bewonersvereniging "De Kieviet"

Contactformulier