Deelnemen aan de activiteiten van de commissies?  Vragen of opmerkingen?
Neem vooral contact met ons op of vul onderstaand formulier in.

De duurzaamheidscommissie


We kunnen er niet meer omheen: het klimaatakkoord.
Wassenaar wil CO2-neutraal zijn in 2040. Om dit doel te bereiken neemt de gemeente, samen met ondernemers en inwoners, al belangrijke stappen.
Net als in de rest van de wereld, hebben we in Wassenaar steeds meer energie nodig. Maar fossiele brandstoffen raken uitgeput en de aarde warmt steeds meer op.

De klimaattafel
De gemeente wil aan de Klimaattafel kennis, ervaring en ideeën over verduurzaming samenbrengen. De gemeente wil graag in gesprek met een diverse groep betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
De bewonersvereniging is van mening dat de Kieviet als één van de mooiste wijken van Wassenaar niet achter kan blijven. Wij nemen deel aan de klimaattafel. Hiermee krijgen we de kans om mee te denken over nieuwe initiatieven.

Er is inmiddels een duurzaamheidscommissie opgericht die de bewoners van de Kieviet gaat vertegenwoordigen.

De commissie bestaat uit de volgende personen: Rick van de Plas, Madeleine Weekers en Edward Verschoor

De commissie heeft een aantal doelstellingen geformuleerd:

1. Draagvlak creëren in de Kieviet voor concrete plannen en ideeën (gulden middenweg tussen klimaat criticasters en de milieu enthousiastelingen,           dus reële kansen en doelen uitwerken).

2. Ambassadeurschap voor de Kieviet.

3. Platform bieden voor goede ideeën in de wijk (ruimte voor inbreng van eigen initiatieven van buurtbewoners).

4. Samenwerking met partners (o.a. Dunea, onze buren).

5. Periodiek bewoners informeren over de voortgang van de klimaattafel.

6. Bijwonen van de vergaderingen aan de Wassenaarse klimaattafel.

7. Voorlichting over mogelijke subsidies en duurzaamheidsaspecten.

Als u meer wilt weten over de plannen van de gemeente klik dan op deze link: Wassenaar gaat voor winst!


Conclusies n.a.v. de enquête die is ingevuld door onze leden:

- Streven naar persoonlijk (op maat en stap voor stap) advies voor de bewoners

- Bredere inzet (schaalvergroting) van de 'energy party’s' (met andere 'setup')

- Collectieve zonnepanelen elders t.b.v. de wijk (energie opslaan, buurtbatterij)

- Informeren/ondersteunen van lokale initiatieven via mail/internet


De stand van zaken per 1 december 2019:

- Onderzoek loopt met gemeente/Dunea over mogelijke locaties zonneweides (mogelijkheden 
  voor zonne-energie te verkennen t.b.v. Regionale Energiestrategie. Hier gaat nog een regionaal traject aan vooraf).

- Gesprek gepland met Kievietschool, plaatsing zonnepanelen op dak nieuwbouw (collectief gebruik)

- Organiseren van een duurzame energiemarkt en infrarood scan voor leden van de bewonersvereniging

- Deelname aan transitievisie warmte voor de gemeente Wassenaar (CE Delft)

- Deelname in 2020 traject stichting Buurkracht

- (Oprichten van een energie-coöperatie)
- We zijn volop bezig met Buurkracht om zonnepanelen in te kopen voor de Kieviet, deze actie loopt en zal eind juni 2020 worden afgerond


Aan de klimaattafel worden diverse initiatiefclusters uitgewerkt voor Wassenaar, de Kieviet heeft voor aan aantal clusters aangeboden te participeren.
Heeft u zelf een goed duurzaam initiatief voor de wijk, geef het door via onderstaand contactformulier. Of mail direct naar: bewonersvereniging@parkdekieviet.nl

Uiteraard hoeft u niet te wachten op de definitieve plannen voor onze wijk. U kan zelf aan slag met bijvoorbeeld  het isoleren van uw woning (daar begint het mee!) of het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn een aantal landelijke subsidies beschikbaar voor diverse particulieren:Bijna elke Nederlander woont in een huis met gasaansluiting. Dit betekent dat de toekomst vol uitdagingen is. Vanaf 2050 wil Nederland geen CO2 meer uitstoten en om daaraan te kunnen voldoen zal de Nederlandse aardgaskraan op termijn sluiten. Wanneer dit is, weten we nog niet. Wat we wel weten is dat dit veelal zal leiden tot een investering in de woning. Maar wat zijn deze investeringskosten dan en wat levert het ons op?

Bekijk onderstaand filmpje over de kosten en opbrengsten:

YouTube-video
Bekijk onderstaand filmpje wat er op dit moment achter uw voordeur mogelijk is:

Energietransitie, wat kan je zelf doen?Bent u lid van vereniging Eigen Huis?: kijk wat de mogelijkheden zijn die zij te bieden hebben:

De groencommissie
 
Voorzitter: Anneke Huitink
Leden: Rick van Keulen, Elise de Mol van Otterloo - de Laat de Kanter, Gretske Maris Steijn.
 
Doelstelling van de groencommissie:
Wilt u bijdragen aan beter verzorgde groene wijk ? meld u aan via het onderstaande contactformulier.

Bekijk de doelstellingen en speerpunten van de groencommissie via de link:
 
 
Inventarisatie van de probleempunten opgezet door de groencommissie te bekijken via deze link: De kunstcommissie

Voorzitter: Martha Hartong van Ark, Monique Dekker, Rick van der Plas, Renée Drake

Doelstellingen van de commissie:

Zal nader worden toegelicht. De webcommisie
 
Voorzitter: Nathalie Schilt (nathalie.schilt@parkdekieviet.nl)
Leden: Edward Verschoor
 
De webcommissie is nog op zoek naar leden! Om deel te nemen hoeft u niet over ICT technische achtergrond te beschikken, maar als u wilt bijdragen d.m.v. goede suggesties, kritisch meelezen of regelmatig een nieuwsitem wilt publiceren, of mist u bepaalde onderwerpen waar u aandacht voor wilt vragen neem dan contact op! 
 
Doelstelling van de webcommissie:
 

De website is het multifunctioneel communicatiemiddel van onze de vereniging. Het bevat zowel informatie die weinig of niet aan verandering onderhevig is als zeer actuele informatie, zoals de nieuwsberichten. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om op een eenvoudige en ludieke manier met elkaar te communiceren over zaken in en rond Park de Kieviet.
De commissie is belast met het beheer van de website.

Om de website goed up to date te houden en regelmatig te kunnen voorzien van relevant nieuws e.d. willen we als webcommissie de volgende zaken behandelen:
 
- plaatsen van goede en relevante nieuwsberichten
- informatieve publicaties over diverse onderwerpen
- vertaalwerkzaamheden voor de Engelse site
- verzorgen en plaatsen van foto's over diverse onderwerpen
 
 
Heeft u een vraag voor één van de bovenstaande commissies? laat het weten via het contactformulier.
 
Contactformulier inschrijven commissies